Velferdsstaten dreper

"Siden 1993 har minst 2000 mennesker gått i døden under forsøk på å ta seg inn i et EU-land. De svarte tallene [sic, skal vel være "mørketallene"] er enda høyere. Den dødelige utgangen er en følge av den politikk som de europeiske landene fører."

NRK viste i går et program om den ulovlige innvandringen til Europa, og dette sitatet er hentet fra omtalen av programmet på NRKs hjemmeside.

Mer enn 2000 mennesker, som kun ønsker å komme seg vekk fra fattigdom, nød, elendighet og undertrykkelse, har mistet livet på til dels forferdelige måter. Og grunnen er at alle land i vesten har et politisk system som kalles velferdsstat - og som innebærer at de som oppholder seg i et slikt land har rett til å motta støtte fra det offentlige til mat, klær, hus, ferier, osv.

Med slike ordninger kan man selvsagt ikke la enhver som ønsker det, komme og bosette seg - det ville bli alt for kostbart. Men hindringer på innvandring har de resultater som ble nevnt innledningsvis.

Løsningen på dette problemet er å fjerne alle offentlige støtteordninger, la folk jobbe, la dem beholde det de tjener og selv skaffe seg trygde- og pensjonsordninger etc. på det private marked.

Dersom samfunn organiseres på denne måten vil innvandrere som ønsker å arbeide få mulighet til skaffe seg en bedre fremtid, og slike tragisk dødsfall som NRK-programmet dokumenterte, vil unngåes. Og jo flere det er som arbeider i et land, jo høyere blir velstanden for alle.

DLF er for fri innvandring, og også for at alle offentlige støtteordninger skal avvikles. Dette er moralsk, dette er rettferdig, og det vil føre til økende velstand for alle.