Nei til tvungen lønnsnemnd

"Tvinger sykepleierne i kne" er Nettavisens overskrift i forbindelse med at kommunalminister Erna Solberg vil gripe inn med tvungen lønnsnemnd for å stoppe sykepleierstreiken - og dette er en helt korrekt beskrivelse.

Solberg - fra Høyre - viser at i vår tid er den frie forhandlingsrett en saga blott, frie forhandlinger er erstattet av statlig tvang.

Lønninger bør avtales mellom partene - arbeidsgiver og arbeidstager - og ingen andre har noen legitim rett til å blande seg inn.

Solberg er den hittil siste i en lang rekke av kommunalministre som har stanset streiker med tvangsmidler. Selv ikke Høyre - som smykker seg med tittelen "næringslivets parti" - er villig til å respektere partene i arbeidslivet, og dette er en skam.

DLF har ingen oppfatning om hvorvidt sykepleiernes lønninger er for lave (eller for høye), men DLF mener at helsevesenet bør være helt privat. Ved et privat helsevesen vil priser og lønninger bli et resultat av en fri prisdannelse på et fritt marked, og kun dette kan kalles rettferdige priser/lønninger, fordi de er resultat av frivillighet, og ikke av tvang.