Nei til reduksjoner i forsvarsbudsjettet

DLF går sterkt imot innholdet i de antydninger som kommer om kutt i bevilgningene til Forsvaret.

I 2001 la Arbeiderpartiregjeringen opp til et årlig budsjett på ca 28,5 milliarder kroner i gjennomsnitt for fireårsperioden 2002-2005. Da Bondevik-regjeringen overtok la den opp til et gjennomsnitt på hele 30,4 milliarder. Nå ser det ut til at det endelige resultatet blir på bare ca 27,6 milliarder i snitt for de fire år.

I fjor arbeidet Stortinget med langtidsplanen for forsvaret, og flertallet la seg på bevilgninger på omtrent 2% av BNP. Dette er i samsvar med det krav som søkerland til NATO må oppfylle, men det som antydes nå er en vesentlig reduksjon i forhold til dette.

Vi lever i en urolig tid, og det er mye som tyder på at vi vil få mer bruk for Forsvaret i tiden som kommer. Da må soldater og offiserer må være dyktige og veltrente, og de må ha det beste utstyret som finnes. Videre må støtteapparatet være førsteklasses. For å få dette til må bevilgningene være tilstrekkelige; man får ikke dette til ved å redusere bevilgningene til Forsvaret, slik det nå antydes. Det er forferdelig hvis partiene i regjeringen virkelig vil svikte det som er en av statens viktigste oppgaver.

DLF mener at man ihvertfall må følge langtidsplanen mht. bevilgninger til Forsvaret i de kommende år.