DLF støtter fri innvandring

De fleste politiske problemer er skapt av politikerne, og når de blir oppmerksom på problemene kommer de med løsningsforslag som bare gjør problemene enda større.

Det siste er at også SV nå vil ha restriksjoner på innvandringen - FrPs Jon Alvheim har til og med ønsket SV «velkommen etter».

Selvsagt er det korrekt at innvandringen koster norske skattebetalere enorme beløp, men løsningen på dette er ikke å begrense innvandringen, løsningen er å avskaffe de offentlige støtteordningene til innvandrerne.

Med de meget generøse støtteordninger som finnes for innvandrere vil Norge virke tiltrekkende på folk som kun kommer for å snylte på trygdesystemet. At man vil hindre dette er naturlig, men det blir helt feil dersom man viser bort folk som kommer hit for å skape seg en bedre fremtid ved å flykte fra fattigdom eller politisk undertrykkelse. At innvandrere kommer til Norge for å arbeide er bare et gode, jo flere som arbeider i Norge, jo større blir velstanden for alle.

Den ordningen som alle partiene på Stortinger nå ser ut til å bli enige om er som følger: vi har ikke råd til å gi deg leilighet, utdannelse, mat, klær, ferier og lommepenger - og derfor må vi sende deg tilbake til fattigdom og undertrykkelse.

Dette er etter DLFs syn en grotesk politikk. Nåværende ordninger fører til problemer, og isteden for å løse dem ved å avskaffe støtteordningene, vil de andre partiene heller sende mennesker tilbake til fattigdom og undertrykkelse.

DLFs syn er derimot at alle innvandrere som vil komme hit for å arbeide bør ønskes velkommen, og trygde- og støtteordninger til innvandrere bør avskaffes. Da vil alle innvandrere som kommer hit være innstilt på å arbeide, mens de som hadde planlagt å komme for å utnytte Norges støtte- og trygdeordninger vil avlyse sine planer fordi det ikke finnes noen støtteordninger som de kan utnytte.

DLF vil altså ha fri innvandring og en avskaffelse av alle offentlige støtteordninger. Dette vil være et gode både for innvandrerne, som kan komme hit og leve og arbeide i et velstående land, og for nordmenn: jo flere som arbeider i Norge, jo større blir mangfoldet og velstanden for alle.