Ingen løsning med Høyre og FrP!

FrP og Høyre, som regnes som høyrepartiene i norsk politikk, har nå (ifølge de siste meningsmålinger) en samlet oppslutning på nesten 50%, og Arbeiderpartiets oppslutning er på under 20%. Det er tydelig at velgerne er misfornøyde med tingenes tilstand.

Men vil de få det de ønsker seg ved at H og FrP overtar styringen? Nei - disse to partiene står i det store og hele for nøyaktig den samme politikken som de andre partiene står for - Høyre er endog det dominerende parti i vår nåværende regjering! Og FrP har selv beskrevet seg som et parti som står mellom Høyre og Arbeiderpartiet i det politiske spektrum. Ingen av disse partiene går altså inn for å øke individets frihet.

Den politikken som alle de andre partiene - inkludert Høyre og FrP - står for medfører nødvendigvis stigende skatter, et stadig mer tyngende skjemavelde, et økende byråkrati, køer i helsevesenet og forfall i skolen, osv.

Hva må til for å løse disse problemene? Politikerne må fratas makten - makten må tilbake til folket. Folk må selv få disponere sine penger, folk må selv få disponere sine eiendommer, folk må selv kunne velge skoler og sykehus, folk må selv kunne etablere alle typer forsikrings- og pensjonsordninger, folk må selv kunne etablere alle typer bedrifter de måtte ønske (inkludert skoler og sykehus) uten offentlige hindringer av noe slag.

Kun på denne måten kan vi unngå å få et samfunn med en stadig økende mengde politikerbestemte belastninger på oss alle.

Det Liberale Folkepartiet står som eneste parti for en slik politikk: DLF vil senke skatter, avvikle byråkrati og skjemavelde, med andre ord: DLF vil øke den enkeltes frihet til å styre sitt liv slik som han eller hun selv måtte ønske.

Folk gir utrykk for sin misnøye ved å forlate Arbeiderpartiet og ved å si at de vil stemme på FrP og Høyre, men det eneste partiet som står for en politikk som virkelig vil gjøre noe med de problemer folk er opptatte av, er DLF.