Dom i Pirate Bay-saken

Vi vil kort nevne at vi i det store og hele er tilfreds med dommen i Pirate Bay-saken. Det som er skjedd er at domstolen har valgt å beskytte eiendomsretten til de som skaper film, musikk, spill, etc. Beskyttelse av eienndomsretten er alltid et gode.

Vi gjengir følgende uttalelser som i stor grad er i samsvar med vårt syn.


Nettavisen
: "The Pirate Bay-saken endte med dom. Må også betale 30 millioner svenske kroner i erstatning.

Dommen har kommet og alle de fire tiltalte, Gottfrid Svartholm, Fredrik Neij, Peter Sunde og forretningsmannen Carl Lundström, er dømt for medvirkning til brudd på opphavsretten.

Underholdningsindustrien har krevet en erstatning på 117 millioner svenske kroner, men retten har satt summen til rundt 30 millioner kroner som skal betales solidarisk av de fire dømte. I tillegg er de idømt et år i fengsel hver.

Ifølge tingretten har de samarbeidet og jobbet som et team for å drifte nettstedet The Pirate Bay, og de er formelt dømt formedvirkning til brudd på opphavsretten.

- Straffen har blitt bestemt med hensyn til at de tiltaltes medvirkning har bidratt til en omfattende tilgjengeliggjøring av andres verk og med hensyn til at virksomheten har blitt bedrevet i kommersiell og organisert form, heter det i dommen.

Tom Staavi: The Pirate Bay: Ingen helter, bare tilretteleggere av kriminalitet ...
The Pirate Bay tilrettelegger tyveri. ... På denne nettsiten møtes individer og deler filer seg i mellom. Fildelerne kan ha fått tak i filene ved å kjøpe dem. Men når man kjøper slike filer, inngår man samtidig en avtale om at man ikke har rett til å dele dem med hele verden. Det er derfor vi har en åndsverkslov. Andre igjen har fått tak i slike filer gratis, altså stjålet dem, og distribuerer tyvgodset videre.

Sjefen for EMI i Norge, Bjørn Rogstad: En stor seier for opphavsretten

- Det er en stor seier for opphavsretten. I bunn og grunn må det være slik at artister, forfattere, filmskapere og andre skapende mennesker selv skal bestemme hvordan det de har skapt skal brukes – ikke Peter Sunde i Pirate Bay eller andre kremmere som ser for seg raske penger basert på andres arbeid, sier Rogstad.

- Dommen understreker dette. Dette er på ingen måte en kamp mot teknologien. Spotify er et eksempel på en lovlig tjeneste som går langt utenpå de ulovlig sett fra et forbrukerperspektiv. I tillegg baserer den seg på den samme fildelingsteknologien mange tror vi kjemper i mot.(Sitat slutt)


Dommen er anket, men vi håper at den blir opprettholdt i høyere instanser.