Barbariet på vei tilbake?

De siste dagene har byer i Hellas – Athen, Thessaloniki – blitt rammet av noe som i media kalles opptøyer, men som ser ut som omfattende og planlagte aksjoner som har hatt som formål å ødelegge butikker, serveringssteder, banklokaler, biler, gatetorv, osv. Øyenvitner har beskrevet enkelte områder hvor opptøyene har foregått som en krigssone, og i VG i dag står det at "Demonstrantene varsler mer bråk i dag".

Foranledningen er ille nok: under en konfrontasjon med politiet ble en 15-årig gutt skutt av en politimann. Vi vet ikke om dette var nødvendig fra politiets side, men uansett må en slik hendelse etterforskes. Slik etterforskning er allerede i gang og politimannen som skjøt ble arrestert kort tid etter hendelsen.

Er en slik hendelse grunn god nok til å sett i gang aksjoner som medfører enorme ødeleggelser av et stort antall biler, forretningslokaler, etc.? Vi kan ikke se det. At en slik hendelse fører til demonstrasjoner er helt rimelig, men når politiet har begynt å etterforske saken og når ansvarlig statsråd har tilbudt seg å gå av, så burde de som reagerer det som skjedde med 15-åringen vente til resultatene av etterforskningen er ferdig.

Men slike opptrøyer er ikke et isolert fenomen: vi har sett lignende opptøyer flere ganger de sist årene: i Norge har miljøer som holder til omkring Blitz satt i verk lignende aksjoner, riktignok i liten skala i forhold til det som er skjedd andre steder. Alle husker også at lignende opptøyer skjer der hvor verdens politiske ledere kommer sammen for å diskutere globalisering og frihandel; det kan være god grunn til å protestere mot verdens toppolitikere, men å ødelegger butikklokaler, privatbiler og offentlige parker i den byen politikerne treffes er neppe særlig virkningsfullt. Vi husker også opptøyene i enkelte av Paris’ forsteder for er par år siden, da var utgangspunktet også det at politiet fikk skylden for at noen ungdommer mistet livet (de ble visst forfulgt av politiet og kjørte med sin moped inn i et anlegg med høyspenning). Tilsvarende opptøyer har også forekommet i København.

Men poenget her er dels at slike ting skjer, og dels at allmennheten, myndighetene og politiet lar det skje. Som sagt er det enkelte ganger god grunn til å demonstrere, og alle har rette til å demonstrere. Men å bedrive omfattende ødeleggelser, slik som vi har sett de siste par dager i Hellas, er det ingen god grunn til, og dersom noe slikt begynner bør politiet etter vår mening ha rett til å benytte alle midler for å stanse det.

Man kan ikke ha det slik at det i løpet av noen få netter kan skje ødeleggelser for milliarder av kroner, ødeleggelse som ikke ser ut til å være motivert av noe annet enn et ønske om å ødelegge. Som sagt, slike må stanses med alle midler som er nødvendige.

Det ble nevnt i nyhetssendingen på TV2 i morges at det på den greske venstresiden var sterk misnøye med den konservative regjeringen som styrte landet, og at dette var noe av bakgrunnen for opptøyene. Men når man har et demokrati så blir det de som vinner valget som styrer, og disse styrer da til neste valg. Dersom noen er misfornøyd med de som styrer så bør man arbeide for et regimeskifte ved det kommende valget. Det kan ikke være slik at dersom man ikke er fornøy med et valgresultat så skal man begå hærverk inntil myndigheten legger om til den politikken som de som står bak hærverket ønsker. I så fall har man ikke et demokrati, man har en styrforn hvor pøbel med trusler, vold og hærverk presser igjennom en styreform det store flertall ikke ønsker.

Men muligens er det slik; de som står bak volden og hærverket er så sikre på at kun de selv vet hvordan samfunnet skal styres at de mener at de har moralsk rett til å true det igjennom.

Nå kommer vi til det andre hovedpunktet: de som står bak slike demonstrasjoner er sterkt venstreorienterte. Og som vi har sett: slike demonstrasjoner blir ikke møtt med tilstrekklige mottiltak: demonstrantene får gjerne holde på med sin vandalisme i flere dager, myndighetene reagerer alt for svakt. Og de ansvarlige på venstresiden er meget forsiktige med å ta avstand fra dette.

Kan dette komme av at de ansvarlige på venstresiden egentlig har en viss sympati for disse militante sosialistene og ikke synes det er riktig å ta sterkt avstand fra dem? Vi bare spør, vi har ingen konklusjon på dette.

Uansett, slike aksjoner er totalt uakseptable. De kan ikke tillates, de skaper store ødeleggelser og fører til store tap for vanlige mennesker, de kan miste sin privatbil, sin butikk, sin jobb, og eller få ødelagt sine nærmiljøer.

Slike demonstrasjoner er uttrykk for rent barbari, og det at så mange deltar sier noe om den kulturelle tilstand samfunnet er i (og dette gjelder hele Vest-Europa), og dersom de ikke stanse vil slike aksjoner komme oftere og sterkere og i større omfang. Hvis dette ikke stanses er barbariet rett om hjørnet