Think i krise

Produksjonen av den norske el-bilen Think stanses nå opp. Vi siterer fra e24: "Think stenger produksjonen, og permitterer ansatte midlertidig.

- Vi befinner oss i en svært kritisk tid for selskapet, sier en trist Think-sjef Richard Canny til et fulltallig pressekorps på Fornebu utenfor Oslo.

Bilprodusenten håper på å gjenoppta produksjonen i første kvartal neste år. … Selskapet vil ha 100 til 200 millioner kroner i lånegarantier fra staten. - Det vil bli veldig vanskelig uten statens hjelp nå under finanskrisen, sier Canny. Han estimerer at 50 til 70 prosent av arbeidsstokken blir permittert nå, og beklager det sterkt. Think har omlag 250 ansatte."

Vi vil si to ting til dette. Grunnen til at Think må stanse produksjonen er at folk ikke vil ha det fabrikken produserer, dvs. det er for få som vil ha denne bilen til den prisen de må betale. Markedskreftene, summen av alle individers samlede produksjon/tilbud og etterspørsel, tilsier da at produksjonen legges ned.

Når staten griper inn, slik det bes om i sitatet ovenfor, betyr dette at staten tar penger fra folk og bruker dem til å kjøpe noe folk ikke vil kjøpe for egne penger. Dette betyr at politikerne overprøver de valg folk selv gjør, og dette gjør de med trusler om vold og fengselsstraff – de som ikke betaler sin skatt blir hentet av politiet og kaset i fengsel.

DLF tar avstand fra denne måten å behandle folk på. Vårt syn er at de valg hver enkelt foretar må respekteres (så lenge de er fredelige). Vi mener derfor at det er galt når staten tar penger fra folk og bruker dem på ting folk egentlig ikke vil ha.

Det er en ting til. Det nevnes i sitatet at den stor del av arbeidsstokken må permitteres. Det er klart det er ille å miste jobben. Men dersom jobben består i å produsere noe folk ikke vil ha, bør jobben legges ned. De produktive kreftene hos de ansatte bør da flyttes til noe som virkelig er produktivt, dvs. til noe folk virkelig vil ha. Hvis man jobber med noe folk ikke vil ha, slik de ansatte i Think åpenbart gjør, vil jobbene nødvendigvis bli overflødige en eller annen gang, og da er det bedre at jobbene forsvinner så tidlig som mulig.

DLF er imot all statsstøtte til Think, og vi håper at de ansatte kommer over i produktive jobber så snart som mulig.