Siste vers?

Velferdsstaten er et system som innebærer at vi skal betale brorparten av det vi tjener til det offentlige, og så skal det offentlige gi oss mer eller mindre gratis mye av det vi trenger: skole, helsetilbud, pensjoner, sosialhjelp, kultur, arbeidsløshetstrygd, attføring, og i tillegg slike ting som veier, tog, radio-og-TV-tilbud, osv.

Systemet er slik at for å finansiere dette må skattene og avgiftene stadig økes, og politikerne som styrer det hele må, for å bli valgt, love mer og mer. I praksis er det dog slik at tilbudet fra det offentlige må bli dårligere og dårligere, dvs. at avstanden mellom de forventninger politikerne skaper og det folk får, må bli større og større. Hva skjer da?

Vi siterer fra en artikkel i Dagbladet som forteller om dette (uten at skribenten ser denne sammenhengen):

«Résistance! Résistance! Résistance!» Slagordet fyller den sure høstlufta på Place de la Bastille, den historiske revolusjonsplassen i hjertet av Paris.

Det er opprørstemning i den franske hovedstaden. Parallelt med opptøyene i Hellas har det vokst fram en bevegelse blant franske gymnaselever som truer med å gjøre vinteren het for president Nicolas Sarkozy og den franske regjeringen.

Gymnaselevene fylte tirsdag formiddag gatene over hele Frankrike og varsler nye landsomfattende demonstrasjoner allerede på torsdag. Lokalt har det vært daglige demonstrasjoner, og vest i Frankrike har det endt i harde sammenstøt mellom politi og demonstranter.

Et ukjent antall skoler er i tillegg blokkert av elever.

Franske aviser står nå i kø for å spekulere i hvorvidt Frankrike står overfor et omfattende sosialt opprør lik det i Hellas.

Gymnaselevene anklager regjeringen, med utdanningsminister Xavier Darcos i spissen, for å strupe utdanningssystemet i landet. Konkret retter demonstrasjonene seg mot kutt i antall ansatte og en varslet reform av det franske skolesystemet.

Det er varslet at det ved neste skolestart skal kuttes 13.500 stillinger i skolevesenet. Kuttene kommer etter at det ved årets skolestart ble kuttet 11.200 stillinger.

Som en følge av reformen vil blant annet antallet obligatoriske fag bli utvidet og antall timer kuttet. Dette er selvsagt bare kortversjonen. Mens regjeringen hevder reformen skal gjøre elevene mer forberedt til universitetet, er elevorganisasjonene samstemte i sin dom: De hevder dagens offentlige franske skole står i fare og frykter at de store forskjellene innad i skolesystemet bare vil forsterkes.

— Denne reformen er ikke et svar på problemene i skolene, den er et svar på regjeringens økonomiske problemer, sier Alix Nicolet til dagbladet.no mens slagordene stiger på Place de la Bastille. Nicolet er leder av FIDL, en av landets elevorganisasjoner. …

Avisa Le Monde snakker nå om «det greske syndromet» i Frankrike. Det vises til at de voldelige demonstrasjonene ikke kan løsrives fra den generelle økonomiske situasjonen, den er et symptom på en stadig mer usikker økonomisk situasjon for ungdommene.

Den usikre situasjonen preger ikke bare Frankrike. Den preger også Hellas og en rekke andre europeiske land. Og det er nettopp derfor det nå spekuleres i om opptøyene i Hellas bare er en forsmak på hva som kan komme" (sitat slutt).

Det er all grunn til å tro at det vil blir mer av slikt i tiden fremover. Demonstrasjoner med voldelige innslag vil bli noe vi vil se stadig oftere i de neste årene. Velferdsstaten er i sin natur slik at den nødvendigvis må føre til den type opptøyer vi nå ser i Frankrike, og nylig har sett i Hellas (det var ikke det at politiet skjøt og drepte en 15-åring som kastet sten på politiet som var årsaken til opptøyene i Hellas, det var bare den utløsende faktor; dette på samme måte som at skuddet i Sarajevo ikke var årsaken første verdenskrig, det var bare den utløsende faktor).

Velferdsstaten, det system som finnes i alle vestlige land, ser nå ut til å synge på siste vers. Alternativet er et system hvor den eneste folk har krav på er å beholde sin egen inntekt, og at det de vil ha av tilbud innen skole, helse, pensjoner, etc. er noe de må kjøpe selv for egne penger. Kun dette systemet – laissez-faire-kapitalisme - kan hindre det kaos som velferdsstaten (og alle andre ufrie samfunnssystemer) nødvendigvis må føre til, og som vi nå antagelig som Dagbladet sier det kun har fått en forsmak på.