Jukset i idretten

De som har fulgt med på sportssidene i det siste er blitt fortalt at det forekommer omfattende juks i idretten. Og da tenker vi ikke på slike ting som tjuvstarter eller at maratonløpere setter beinkrok på hverandre, vi tenker på juks med lønn, godtgjørelser, reiseregninger. Og alt dette gjøres for å unngå skatter og avgifter.

Det som har skjedd er i hovedsak at utøvere, trenere og funksjonærer har fått en del av lønnen utbetalt ikke som lønn, men som dekning av fiktive reiseutgifter, dvs. at reisene som ble dekket ikke var reelle. Dette har medført betydelige skatte- og avgiftsunndragelser.

Vi siterer fra en omtale av saken i Aftenposten: "Anonym kilde forteller …om skattesnusk. kilde[n], som ønsker å være anonym, skal ha en sentral rolle i norsk ishockey. Han forteller en mørk historie.

– Det drives med mange ulovlige ting. Fiktive kjøreregninger. Det skrives kjøreregninger som ikke er reelle. Spillere reiser med buss og fly og leverer i tillegg kjøreregning for å få ut lønn, sier kilden.

De fiktive kjøreregningene gjør at klubber slipper å betale arbeidsgiveravgift. Spillere får utbetalt lønn i kjøregodtgjørelse, noe både klubb og spiller sparer penger på, siden spillerne slipper å skatte av inntekten. Men dersom opplysningene stemmer, er det svindel.

– Det er skattesvik, og det har en strafferamme fra bøter til to års fengsel. Ved grovere tilfeller kan man få seks års fengsel, sier divisjonsdirektør Bjarne Isaksen ved Oslo kemnerkontor …

Kilder i flere klubber skal bekrefte at dette er en vanlig prosedyre i norsk ishockey. NRKs kilde hevder også at Norges Ishockeyforbund er kjent med dette. Det avviser forbundet.

– Vi er ikke kjent med innholdet i de lønnsutbetalinger som foregår. Vi kan ikke stå bak og godkjenne noen form for ulovlig utbetaling. Jeg forutsetter at det blir tatt tak i dette av dem som har myndighet til å gjøre noe med det, nemlig skattemyndighetene, sier forbundets generalsekretær Jon Haukeland." (sitat slutt)

Vi er ikke overrasket over dette. Som vi har sagt mange ganger tidligere fører et høyt skattenivå og et komplisert regleverk (og disse to hører alltid sammen) til at stadig flere begynner å jukse på skatten.

Vi vil ikke forsvare lov- og regelbrudd, men vi er meget urolige over at vi i Norge har et regelverk som skyver stadig flere over i de kriminelles rekker. Vi støtter fullt ut det som står i Frostatingsloven: "Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes".
Svært mange av de lovene vi har i da er ulover, og de fører til mer reell kriminalitet.

Det store problemet som denne type juks er vil bli mindre dersom skattesatsene senkes og regelverket forenkles. Men skal man nå helt i mål på dette, må man ha et system som gjør at man overhode ikke har ulover, da må man ha et fullstendig fritt samfunn, dvs. laissez-faire-kapitalisme.

Kun da vil antall ulover være null. Lover beskytter individers rettigheter. dvs. de presiserer hva som er krenkelser av individers rettigheter og hva straffen for ulike typer krenkelse er, mens ulover er de som innebærer krenkelser av individers rettigheter. Eksempler: lover som forbyr svindel, tyveri og drap er lover /dvs. ikke ulover siden slike handlinger er krenkelser av individers rettigheter, mens lover som pålegger verneplikt eller som inneholder forbud mot visse typer frivillige avtaler eller handlinger er alle ulover.

Vi er dog overbevist om at det vil gå lang tid før kursen legges om i retning av større frihet. Kursen i dag går i motsatt retning, dvs. friheten blir stadig redusert, og all de store partiene fra FrP til SV støtter denne kursen. Og da vil den type snusk og svindel som nå er avslørt i idretten forekomme stadig oftere i årene fremover, og ikke bare i idretten, men på alle andre områder. Dette vil være med på å redusere respekten for lov og rett, og derved også føre til øket reell kriminalitet, dvs. til flere krenkelser av individers rettigheter.