FN enda en gang over stupet

FN har utviklet seg i stadig mer negativ retning helt siden opprettelsen. Feilen var klar allerede i utgangspunktet: alle land skulle være likeverdige, dvs. siviliserte vestlige land hadde i FN samme status som barbariske tyrannier.

I de senere år har resultatet av dette grovt umoralske utgangpunktet vist seg stadig klarere. Det finnes utallige eksempler som viser dette (alt fra handlingslammelse overfor massemord på tilfeldige sivile mennesker til en enorm korrupsjon), men vi skal i dag kun se på det aller siste som er skjedd.

Nylig vedtok FNs generalforsamling et forslag om å forby bakvaskelse av religioner. Det ble vedtatt med stort flertall; 85 stemte for, 50 stemte mot, 42 avholdt seg fra å stemme.

Resolusjonen oppfordrer medlemslandene til å foreta endringer i sine lovverk slik at rettsapparatet kan brukes til å hindre at islam blir koblet med menneskerettighetskrenkelser og terrorisme. Forslagets ordlyd – forby bakvaskelse av religioner – er altså kun en kode som egentlig betyr forbud mot å kritisere islam.

Vi kan ikke si at dette burde være den siste spikeren i FNs likkiste, denne kisten er så full av spiker at det knapt er plass til flere.

Vi i DLF mener at alle siviliserte land burde ha forlatt FN for lenge siden. Det er med blandede følelser vi stadig ser bekreftelse på at dette synet er korrekt. Det som gjør oss mest skuffet er at ingen siviliserte land våger å reise reell motstand mot forsøkene fra den islamske verden på å stadig spre islam på et utall forskjellige måter.

Vi får bare gjenta et vi har sagt mange ganger før: siviliserte land bør trekke seg ut av FN.