Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager utkommer et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL.

Denne utgaven inneholder en kritisk artikkel om u-hjelp av Knut Mønnesland, en artikkel av Onar Åm om hva venstresiden egentlig oppfordrer oss til, og en utvidet skriftlig versjon av talen som DLFs leder Vegard Martinsen holdt på landsmøtet i april. Denne tar bla. for seg den kritikken av liberalismen som er fremkommet i bøkene Markedets makt over sinnene, FrP-koden og Folkepartiet.

Bladet blir i disse dager sendt til alle medlemmer og abonnenter som er à jour med betaling av medlemskontingent/abonnement.

Abonnement kan tegnes ved å betale kr 140 til DLF, Postboks 510 Sentrum, 0105 Oslo, konto nr 1645 03 43866. Enkeltnumre, også eldre numre, kan bestilles ved å betale kr 35 til samme adresse. Dog er første årgang av LIBERAL dessverre utsolgt.