New York Sun går inn

"Smarter than the Times" var navnet på et newsletter jeg abonnerte på for omtrent ti år siden. Det ble sendt ut på e-mail hver dag, og innholdt korreksjoner til artikler som sto på trykk i dagens utgave av New York Times.

New York Times er som kjent sterkt venstreorientert, og artiklene er derfor vinklet, dvs. at journalistene nedvurderer enkelte viktige og relevante fakta som ikke passer inn i de venstreorientertes verdensbilde, de utelater fakta som der ikke klarer å forene med sin virkelighetsoppfatning, eller de har ulogiske vurderinger og kommentarer.

Personen bak newsletteret leste NYT hver morgen, skrev så en kommentar til ca et halvt dusin av artiklene, og sendte disse kommentarene gratis på e-mail til alle som ønsket å abonnere.

Newsletteret ble en stor suksess, og folkene bak, primært en person ved navn Ira Stoll, fikk kontakt med noen som var villige til å finansiere et mer synlig og tilgjengelig organ for Stolls artikler og kommentarer. Og det var slik avisen New York Sun ble til. Stoll samlet en stab, og for syv år siden kom første utgave av denne avisen ut. Dette ble en avis med en grundig og seriøs stil, og den var svært objektiv i sine reportasjer og kommentarer.

New York Sun ble naturlig nok en avis hvor seriøse konservative og liberalistiske skribenter slapp til. Selv om de daglige utgavene kun var på 16 - 20 sider var den mer informativ enn de flest andre aviser.

Selv kjøpte jeg den hver dag i en av de utallige aviskioskene som finnes overalt i de sentrale deler av Manhattan hver gang jeg var i New York. Ikke alle kiosker førte den, men jeg spurte alltid etter den for å gi inntrykk av at the Sun var en avis det var etterspørsel etter.

I går fikk jeg vite at avisen nå går inn. Den klarte å overleve i syv år, og var neppe noen stor inntekstkilde for de som sto bak. Dette er meget beklagelig. Dette vise at enda et organ til å spre liberalistiske ideer er gått bort. Og det er altså slik at selv i USA, selv i New York City, er det ikke marked for en dagsavis som målbærer liberalistiske og konservative ideer.

Dette er enda et tydelig tegn på hvor svakt liberalsitisk ideer står i dag, og vi må derfor ikke bli overrsket over at det blir vanskeligere tider fremover. Det er venstreorienterte ideer som skaper problemer, og når disse ideene er i vekst, slik de har vært de siste årene, går det alltid galt.

Som sagt, det er tragisk at New York Sun går inn. Den vil bli dypt savnet. (Skrevet av VM.)