Økonomene

“Økonomene er avkledt!" sier Aftenpostens Kathrine Aspaas i sin kommentar sist lørdag) (18/10, og det er lett å slutte seg til dette. Men siden hun ikke kommer med noen alternativer til de dominerende økonomiske teoriene tillater jeg med å fremme to forslag som ingen vanlige økonomer vil ta i med ildtang:

1) Innfør gullstandard! Dersom penger er forankret i gull vil de ha en stabil verdi, og myndighetene vil ikke lenger kunne redusere pengeverdien. Inflasjon vil da altså ikke lenger forekomme; inflasjon er en meget skadelig politikk som fører til at oppsparte midler reduseres i verdi, til en generell prisstigning, og til at langsiktig økonomisk planlegging blir umulig. På kort sikt fører den dog til at politikerne får mere penger å rutte med; det er derfor de iblant fører en slik politikk.

2) Ingen redningspakker. Myndighene må slutte med å “redde" bedrifter som er i ferd med å går overende. Dersom en bedrift går over ende er årsaken enten at den produserer noe folk ikke vil ha, eller at den har vært dårlig ledet. Uansett fortjener den da å gå overende. Når aktører vet at myndighetene vil redde dem dersom de opptrer udugelig eller uansvarlig er slike redningspakker intet annet enn subsidiering av uansvarlig oppførsel.

En økonomi basert på disse to prinsippene vil unngå kriser, depresjoner og nedgangstider. Alle tradisjonelle økonomer vil antagelig være sterkt uenige i dette, men bare dette alene skulle være en god grunn til å forsøke disse prinsippene.

(Skrevet av VM)