Renten

“Frykter at renten blir altfor lav" er overskriften på Aftenpostens førstside i dag, og inne i økonomidelen finner vi en artikkel som har følgende ingress: “Lav rente gir lånefest".

Slike problemer - for lav rente, en urealistisk lånefest - må oppstå i en økonomi hvor viktige ting som f.eks. priser på visse viktige varer/tjenester skal fastsetts av de politiske myndigheter (som også omfatter sentralbanken).

Alle burde vite at prisen på en vare/tjeneste bør være slik at tilbud og etterspørsel balanserer. Jo lavere pris jo større etterspørsel, men tilbudet blir da relativt lite. Motsatt, dersom prisen er høy vil etterspørselen bli liten, men tilbudet vil bli stort.

Det som er riktig pris er den prisen som oppstår når tilbud og etterspørsel balanserer, dvs markedsprisen.

Renten, som er prisen på kreditt, bør også fastsettes av tilbud og etterspørsel. Dvs. renten bør ikke bestemmes av politikere/myndigheter/sentralbanken, renten bør avgjøres av markedet.

Dersom renten avgjøres av markedet vil man slippe alle problemer som følger av en politikerbestemt rente. Man vil slippe kunstige oppgangstider, og man vil slippe de krisene som er nødvendige for å korrigere de feil som ble foretatt under den kunstige oppgangen.

Under en rente bestemt av markedet vil det aldri være noen grunn til å frykte at renten blir “for lav", eller at det blir en “lånefest" det ikke er reellt grunnlag for.

I en økonomi skal arbeid, produksjon og handel mellom milliarder av mennesker kordineres. Å tro at noen politikere kan ordne dette ved å sitte å bestemme prisene på endel viktige varer er livsfarlig naivt. Det som aller best kan koordinere alt dette er den frie prisdannelse, og dette omfatter da også områder som prisen på arbeid (lønn) og prisen på kreditt (renter).

Som sagt: også rentenivået bør bestemms av markedet. Det samme gjelder nærliggende ting som pengemengde. Hva som skjer når politikere blander seg opp i slikt er den pågående finanskrisen et klart og tydelig eksempel på.