Klimaet fremover

August var den første måned på mer enn 100 år uten solflekkaktivitet, og eksperter varsler nå at mengden solflekker i årene fremover vil gå ned. Siden solflekkaktivitet henger sammen med aktivitet på solen varsler dette at det blir kaldere å årene fremover: Mange solflekker tyder på stor aktivitet, stor aktivitet fører til mye stråling, stråling påvirker skydannelsen, og mengden skyer styrer klimaet – dette er meget enkelt forklart.

Vi går nå mot slutten av solens mest aktive periode på mer enn 11 000 år, og de siste 10 år har vist en avkjølende tendens. Og det er mye som tyder på at det blir kaldere: Kina opplevde sist den kaldeste vinter på 100 år, Nord-Amerika hadde rekordstore snømengder, England hadde den kaldeste vår og sommer i manns minne. Også andre steder opplevde rekordkulde sist vinter. Og det er mer:

Vi siterer fra en artikkel som gjengir funn ved Armagh-observatoriet i England

"Forecasts of a sharp cooling trend are backed by the UK's Armagh Observatory, which has been observing solar activity for over 200 years.

The observatory notes that solar cycles 21 and 22, which were characterized by being short and intense in their activity, led to the natural global warming observed in the 80's and 90's.

"Cycle 23, which hasn't finished yet, looks like it will be long (at least 12 to 13 years) and cycle 24, which has still to start, looks like it will be exceptionally weak," writes one observatory scientist.

"Based on the past Armagh measurements, this suggests that over the next two decades, global temperatures may fall by about 2 degrees C — that is, to a level lower than any we have seen in the last 100 years...."Temperatures have already fallen by about 0.5 degrees C over the past 12 months and, if this is only the start of it, it would be a serious concern," concludes David Watt." (SItat slutt)

Hva har så dette med politikk å gjøre? Ingenting. Eller; det burde ikke ha noe med politikk å gjøre. Men pga. en meget svak global oppvarming de siste 100 år, en oppvarming som har gjort av vi nå har det nesten like varmt som det var for ca 1000 år siden, gikk politikere og journalister og enkelte forskere av skaftet for å finne politiske "løsninger" på det store problem de påstod at global oppvarming var.

Vårt syn er altså at vitenskapen som sto bak global-oppvarming-hysteriet var feil, og at de politiske tiltak som ble foreslått i forbindelse med dette er grovt umoralske og sterkt skadelige - og ikke vil ha noen effekt på klimaet.

Dersom vi ikke hadde hatt de siste 20 års global-oppvarmings-hysteri ville vi ikke ha kommenterte denne utviklingen (om at det blir kaldere å årene fremover). Men siden det blir kaldere og siden vitenskapen nå ser ut til å bevege seg henimot en korrekt teori for hvordan solen påvirker klimaet, så ber vi om at alle tiltak som er innført med klima som påskudd, avvikes. Dvs. vi ber om at alle klimatiltak, alle klimaavgifter, og alle lover som er vedtatt med utgangspunkt i at klimaforandringer er menneskeskapt, avvikles.

Tror vi at dette vil skje? Nei. Selv om det blir en konsensus blant fagfolk om at klimaendringer forårsakes av endringer i solaktivitet, så vil ikke de styringskåte sosialister og sosialdemokrater gi avkall på maktmidler eller inntekter de har fått med kima som påskudd

Den eneste måte å arbeide for en reduksjon av politikernes makt er å støtte DLF, alle de andre partier vil øke den makt og dermed redusere den frihet hvert individ har rettmessig krav på.
.
.
.
.

Kilder for det over kan man finne her:

http://www.dailytech.com/Sun+Makes+History+First+Spotless+Month+in+a+Century/article12823.htm

http://www.propagandamatrix.com/articles/august2008/081408_ice_age.htm

http://wattsupwiththat.com/2008/06/02/livingston-and-penn-paper-sunspots-may-vanish-by-2015/

http://www.sciencemag.org/cgi/content/summary/322/5898/33