Fannie og Freddie

Det mest omtalte element i den pågående krisen i amerikansk økonomi handler om boligbankene Freddie Mac og Fannie Mae. Leser man norsk presse får man inntrykk av at det som nå har skjedd er at staten har grepet inn for å rydde opp på et område hvor markedet har sviktet. Se for eksempel denne artikkelen i Aftenposten "Mareritt uten ende. Forrige helg var det Fannie Mae og Freddie Mac. Denne helgen er det Lehman Brothers som må reddes. Må staten overta USAs bankvesen?"

Men hva er egentlig Fannie Mae og Freddie Mac? Er de private banker som er blitt så dårlig styrt at de egentlig burde ha blitt slått konkurs?

La oss først se hva de egentlig heter. Egentlig heter de Federal National Mortgage Association og Federal Home Loan Mortgage Corporation.

De har altså “Federal" som en del av sine navn. Da skulle det være tydelig at de ikke private. Og hva slags oppgave har de hatt? En artikkel i International Herald Tribune 8. september med tittelen "Torn apart by serving 2 masters" forteller dette klart og tydelig: "Fannie Mae og Freddie Mac were designed to serve at least two masters – the investors who put up capital and a government that wanted to help the housing industry and extend home ownership" [uthevet her].

Så dette er altså statlige banker som har gitt subsidierte og statsgaranterte lån til låntagere som ikke var kredittverdige.

Og her har vi forklaringen på problemene: Disse to bankene har hatt statsgaranti, og dette har medført at bankenes utlånsavdelinger har tatt større risiki enn de ville ha gjort hvor dette hadde vært private banker. Og da går det som regel galt, og det har det gjort i dette tilfellet.

Det er enda mer fundamentale årsaker til de problemer som USA og verden nå har, og hovedårsaken er å finne i den økonomiske politikken som har vært ført i USA de siste årene.

Det som kan sikre en krisefri økonomi i er at den er fullstendig fri, dvs. en økonomi hvor pengene er forankret i en gullstandard, og hvor statens utgifter er små. Men dette har vi dessverre ikke noe vi har i dag. Det som da kan gjøre problemene minst mulig er at staten ikke fører en inflasjonspolitikk. Dessverre har USAs regjering de siste årene ført en slik inflasjonspolitikk, og dette viser seg nå i stigende priser på det aller meste over hele verden. (Dette er en av grunnene til at de som har lånt til bolig gjennom Freddie og Fannie og andre banker ikke klarer å betale sine lån.)

Enda en gang ser vi at statlig politikk fører til store problemer overalt, og igjen ser vi at man ikke kan finne ut av dette ved å lese den vanlige pressen. Så med andre ord: alt er som vanlig. Men det er synd for alle de som nå vi lide – maten blir dyrere, transport blir dyrere, boliger blir dyrere – pga inflasjonspolitikken som føres av regjeringer over hele verden.

Det som kan avhjelpe og løse problemene er at statens innblanding i økonomien reduseres og i beste fall avikles - "government help" fører alltid til langt større problemer enn tiltakene var ment å løse. Men i første omgang trengs det en hands-off politikk som innebærer at valutaen er stabil.