Haakon Lie 103 år

Jeg var så heldig at jeg fikk anledning til å være tilstede under et foredrag holdt av den legendariske Haakon Lie mens han var på toppen. I 1972 holdt han over hele landet (inkludert på Kongsvinger, hvor jeg hørte ham) et foredrag for norsk medlemskap i EF (EU), og jeg har aldri opplevet maken til intens og karismatisk politiker. Han hadde et engasjement og en personlighet og en overbevisningsevne som overskygget alle andre jeg har opplevet.

Han talte varmt for norsk medlemskap i det europeiske fellesskapet, men til tross for hans intense oppfordring om å stemme Ja sa folket Nei. Også her var Lie på den tapende siden.

Men det var ikke alltid slik. Lie var sekretær i Arbeiderpartiet fra 1945 til 1969, og han hadde æren for to av de viktigste ting som skjedde i AP i den tiden. Det var han, kanskje mer enn noen annen, som sørget for at Norge allierte seg med USA og Vesten og ikke ble nøytral eller gikk med Sovjet; man kan kanskje si at det var han som var hovedansvarlig for at Norge kom med i NATO og ikke Warzawa-pakten. Og han sørget for at de sterkt venstreorienterte ble rensket ut av Ap. Vi står alle i stor takknemlighetsgjeld til Haakon Lie for dette.

Han er fortsatt aktiv, 103 år gammel. Under markeringen vist på TV i går kunne man se at Lie fortsatt er en sterk personlighet med sterke meninger, og han uttalte seg kraftfullt om en rekke konkrete saker:

Han er imponert over Jonas Gahr Støre og mener at han bør bli Stoltenbergs etterfølger, han vil ha tilbake den statlige styringen av sentralbanken, han vil at staten skal bestemme boligrenten og vil åpenbart at den skal være omkring ca 3 %, og han vil at Forsvaret skal kjøpe svenske jagerfly i stedet for amerikanske.

Vi er uenige med ham i alt dette. Vi er ikke imponert over Støre, som viste seg som en ynkelig, løgnaktig og feig person under striden om Muhammedkarikaturene. Sentralbanken lå under statlig styring til ikke for mange årene siden, og så ble den (i hvert fall formelt) fristilt. Vi mener at det ikke skal være noen sentralbank – kun med et helt fritt banksystem kan man ha en stabil og pålitelig valuta og en stabil rente.

At staten skal bestemme rentene åpner for en økonomisk katastrofe, og mht jagerflyene heller vi til det syn at det er de amerikanske flyene som bør velges.

Så vi har ikke så mange standpunkter til felles med Lie, men vi er klar over at han er en av de store skikkelsene i norsk politikk i tiårene etter krigen, og vi kan ikke annet enn være imponert over det han har fått til og hvor lenge han har holdt det gående. Så vi gratulerer Haakon Lie med 103-års dagen.
.
.
.
.
.
(Skrevet av VM)