Skytedramaet i Finland

Det var en forferdlig tragedie som skjedde i en liten by i Finland i går: en gal ung mann tok seg inn på en skole og skjøt og drepte ti av elevene.

Slikt er forferdlig tragisk, og dessverre skjer slike ting altfor ofte: en lignende hendelse fant sted i Finland for mindre enn et år siden, og USA har opplevet flere slike hendelser de siste årene.

Men det vi skal fokusere vår kommentar på er et element som antagelig vil få liten oppmerksomhet hos andre kommentatorer.

I likhet med andre drapsmenn med samme modus operandi hadde denne mannen lagt ut en trusselvideo på Internett før drapene fant sted. Dette førte til at han ble innkalt til politiet og at han måtte forklare seg. Så ble han sluppet løs, og dagen etter drepte han altså ti unge mennesker mens de var på skolen.

Politiet hadde ham inne, de forhørte ham, og de visste både at han hadde lagt ut truende videoer og at han hadde skytevåpen, inkludert håndvåpen.

Noe helt tilsvarende skjedde i forbindelse med dem siste store skyte-episoden i USA (Virginia Tech) – også der var den fremtidige gjerningsmannen hos psykologer før skytningen fant sted.

Det som vi vil fokusere på er det faktum at i slike saker får de fremtidige gjerningsmenn beholde sine våpen. Vårt syn er at dersom en som har våpen på noen som helst måte fremsetter trusler, så skal våpnene tas fra ham. Tilsvarende, dersom en person viser seg å være ustabil, så skal også eventuelle våpen han disponerer tas fra ham.

Vi synes det er helt skandaløst at folk som disse – drapsmannen i Finland, drapsmannen ved Virginia Tec,. og alle andre som har fremsatt trusler før de skjøt – får beholde sine våpen.

Vi vil tro at det er to hovedårsaker til at slike truende mennesker får beholde sine våpen: dels dagens "vær snill mot de kriminelle fordi det er egentlig ikke deres egen feil at de er sånn"-holdning, en holdning som innebærer at myndighetene er meget forsiktige og ettergivende overfor kriminelle; og dels av at de som er ansatt i det offentlige ser ut til å være mer opptatt av å ha jobben enn av å gjøre den.

Til dette siste poenget vil vi tilføye at også i Norge viser det seg gang på gang at politiet henlegger saker som etter vår avislesning å dømme absolutt burde ha vært etterforsket. Og slikt skjer ikke bare i politiet, mye tyder på at alle offentlige institusjoner i stor grad er befolket av personer som er mer opptatt av å ha jobben enn av å gjøre den. Det finnes mange eksempler på dette, et fersk eksempel ligger her: "19 000 brudd på Navs ventefrister".

Som, sagt, skytingen er en tragedie. Den kunne sannsynligvis vært forhindret dersom de politifolkene som hadde mannen inne til avhør dagen før skytingen skjedde hadde beslaglagt hans våpen, og evt. satt ham i fengsel – det bør være straffbart å fremsette reelle trusler.

Vi tror videre at den holdningen som politifolkene åpenbart viste er et resultat av dels en ettergivende og tilgivende holdning overfor de kriminelle, og en holdning hos mange offentlige ansatte, en holdning som går på at de har liten interesse i å gjøre den jobben de er satt til, de er jo sikret (mht jobb og lønn) uansett hvor dårlig de utfører den.

Mao. det som skjedde er enda et eksempel på hvor sterkt negative effekter sosialdemokratiske ideer har i praksis.