Hvem bør betale?

"2300 dollar må hver amerikaner betale for å redde amerikansk økonomi". Dette ble opplyst påTV2s nyhetssending i morges. Dette er altså kostnaden for hver enkelt av de 300 millioner amerikanere dersom den foreslåtte redningspakken som nå diskuteres blir vedtatt.

Men er dette rettferdig? Er det rettferdig at alle vanlige amerikanere blir pålagt å betale for denne redningspakken?

La oss før vi svarer på dette (enda en gang) kort skissere årsaken til dagens problemer.

Det er tre grunnleggende forhold som er årsaken til krisen:

1)En statlig inflasjonspolitikk, som alle regjeringer i USA har ført siden 1913. (Ikke alle regjeringer har vært like ille, men etter at gullstandarden ble forlatt i 1913 har alle regjeringer inflatert dollaren, dvs. de har arbeidet for å gjøre dollaren ustabil/redusere dollarenes verdi. En grei oversikt for de siste 60 år ligger her: http://www.miseryindex.us/irbyyear.asp

2)Statlige pålegg om at spesielt boligbanker skulle gi lån til personer som egentlig ikke var kredittverdige.

3)En implisitt garanti om at store firmaer ikke kan gå overende, dvs. at dersom store firmaer kommer i vanskeligheter så vil staten redde dem.

Alt dette fører til at det blir vanskelig å planlegge økonomisk disposisjoner (penger er målestokken på økonomisk verdi, og hvis pengeverdien er ustabil så blir langsiktighet umulig), til at bankene måtte gi lån som en del av låntagerne ikke kunne innfri, og til at bedrifter inkluder banker oppførte seg stadig mer uansvarlig.

Dersom man hadde ført en liberalistisk politikk ville ingen av disse fenomenene ha funnet sted: under en liberalistisk politikk ville man hatt en gullstandard, det vil ikke være noen statlige pålegg til bankene og staten ville ikke reddet firmaer som ble ledet på en dårlig og uansvarlig måte.

(Når folk som statsminister Stoltenberg og finansminister Halvorsen sier at krisen skyldes en fri markedsøkonomi (Stoltenberg på Dagsrevyen på mandag) eller en liberalistisk politikk (Halvorsen i Politisk kvarter på NRK i morges) så er de i beste fall kunnskapsløse, i verste fall så lyver de. Vi vil dog ikke beskylde dem for å lyve.)

Vi innledet med å spørre om det er rettferdig om amerikanere flest blir pålagt å betale for krisen. Som sagt er den politikken som er skyld i krisene ført av alle regjeringer omtrent de siste 100 år. Og da er alle som har stemt på disse regjeringene (vi vet at folket ikke velger regjeringer direkte, men de velger presidenter, senatorer kongressmedlemmer, etc.), og alle som har tiet og samtykket, de er etter vårt syn medskyldige i det som har skjedd. Og derfor er det helt rettferdig at de blir pålagt å betale. (Redningspakken innebærer at folk må betale gjennom skatte- og avgiftsøkninger og inflasjon, men dersom løsningen kommer på andre måter, for eksempel gjennom konkurser, må bare folk flest betale på andre måter – det er altså ingen måte å hindre at folk flest må betale for den statlige innblandingspolitikken som har vært ført og som de har støttet de siste 100 år.)

Det eneste urettferdige ved dette er at også folk som har vært tilhengere av en liberalistisk politikk også blir tvunget til å betale. Men slik er det med politikk; det som flertallet velger, det må alle finne seg i.

Så lenge flertallet vil ha statlig styring av økonomien, så lenge de ikke vil ha en fri økonomi med et totalt skille mellom stat og økonomi (og hvor staten kun beskytter oss mot kriminelle og opprettholder kontrakter), vil slike kriser fortsette å komme. Og da er det bare rettferdig at de også betaler det det koster.