En vanlig dag i Norge

Ved å se på nyhetsendingene på TV kan man få et godt inntrykk av hvordan det står til. Vi tar for oss gårsdagen, tirsdag 2/6. Dagsrevyen hadde følgende innenrikspolitiske saker:

To offentlige rapporter har dokumentert at pasienter som sogner til Helse Sør Øst får 781 mill kr mer enn pasienter i de andre helseregionene. Ni ordførerere - seks av dem fra regjeringspartiene - protesterer kraftig mot denne urettferdige skjevheten.

Reportasjen viste også at pasienter ofte må ligge og vente i dagesvis på øyeblikkelig hjelp. Ofte skjer det også at forberedte operasjoner - forberedt f.eks. på den måten at pasienten har fastet i et påkrevet antall timer - må utsettes fordi det ikke er penger til å gjennomføre operasjonen akkurat som planlagt. Dette er ille fordi fasten da har vært en plage som var bortkastet, og det kan være ille fordi sår kan gro igjen og må brytes opp igjen før operasjonen.

Dagsrevyen viste også en reportasje fra Rjukan: der var det generalstreik i protest mot nedleggelsen av byens fødestue.

Streiken blant de offentlig ansatte fortsetter: nå er 11 000 offentlige ansatte i streik. Det er ingen kontakt mellom partene så det ser ut til at streiken kan bli langvarig. I mange byer er alle som er avhengig av tjenester som nå er offentlige - barnehave, pleiehjem, skole - overlatt til seg selv.

Vi tar også med en sak fra TV2s nyhetssending: Det er foreslått at budsjettet for Forsvaret skal reduseres med ca 800 mill kr. Ansvarlige offiserer er meget urolige over det store avviket mellom det som Forsvaret pålegges og de midlene som bevilges. En offiser uttalte at "-Forsvaret er uten strategisk ledelse ... Vi må i inneværende år kutte innpå 700 mill kr, og det vi få store konsekvenser for forsvarsevnen".

Vi skal bare tilføye at dette som skjer er et typisk og uunngåelig trekk ved velferdsstaten.

Når man har et system hvor det offentlige tar brorparten av det man tjener og at det offentlige så til gjengjeld skal gi "gratis" tilbud innen helse, skole, etc., så må det gå slik som gårsdagens innslag i nyhetssendingene beskriver, dvs. dårligere kvalitet og svikt i tilbud, samtidig som de legitme oppgaver (f.eks. Forsvaret) kommer stadig dårligere ut.

Hadde man derimot hatt et kapitalistisk system, et system hvor hver enkelt får beholde det han tjener og selv kan kjøpe helseforsikringer, skolepløass til sine barn, etc., ville den type problemer som beskrives ovenfor vært langt mindre, og de ville ha blitt stadig mindre med tiden: jo friere et samfunn er, jo mer velstående blir det.

Men så lenge alle partier i Norge (unntatt DLF) er tilhengere av velferdstaten vil denne type problemer som rammer oss alle bare øke i årene fremover.

Det som nyhetssendigene beskrev var en ikke uvanlig dag i Norge, og dager preget av slike ting som beskrives vil bli stadig vanligere så lenge flertallet tvinger på oss velferdsstaten.