Operataket

Iblant er det slik at noe man gjør har konsekvenser som ingen hadde tenkt seg. Et ferskt eksempel på dette er det som har skjedd med operataket etter åpningen: Det er blitt nedrent at titusener av mennesker som vil beundre bygget, utsikten og den (foreløpig) hvite marmoren.

Men dessverre har de moderne variantene av Ola og Kari fått for vane å behandle alle områder de selv ikke eier som søppelplasser, og derfor blir det nye flotte operataket av hvit marmor tilgriset av sigarettstumper, kaffeflekker, tyggegummi, og andre ting som vi ikke vil nevne.

For å holde taket i orden må det foretas kontinuerlig renhold, og kostnaden ved dette var noe som ikke var med i operaens budsjetter.

Hva bør da være løsningen på dette? Det som vi være løsningen er å sette opp et pent gjerde, og så selge billetter og bruke inntektene fra dette til å finanseire rengjøring (og vedlikehold) av taket.

Dette vil klart være en rettferdig løsning: kun de som er interessert i å benytte taket vil være med på å betale vedlikeholdet, og siden inntekten inngangpengene kun skal benyttes til vedlikehold (og nødvendig administrasjon) vil det det koster å vandre på taket bli det som er billettprisen. Dette vil være en rettferdig, god og effektiv løsning.

Antagelig vil det ikke bli slik. Antagelig vil det offentlige på en aller annen måte dekke kostnaden, dvs. skattebetalerne blir tvunget til å dekke kostnaden, med alle de urimeligheter og de urettferdigheter slike ordninger alltid medfører: For det første vil alle være med på å betale - ikke bare de som går på taket, men også alle som ikke går på taket. En slik løsning vil også tildekke sammenhengen mellom hva man betaler og det man betaler for – tar man inngangspenger betaler man for rengjøring av taket, betaler man dette over skatteseddelen går pengene inn i et stort sluk og kun noe (og som regel for lite i forhold til behovet) går dit pengene skal. Dessuten fører slike fellesordninger alltid til ineffektivitet, snylting og sløsing.

Så, det er sikkert en herlig opplevelse å se Oslo og fjorden fra operatakt for de som liker slikt, men siden dette koster penger blir de som nyter denne utsikten betale for det det koster; effektivt, rettferdig og økonomisk.