Varetekt

Å holde mistenkte kriminelle i varetekt kan være helt legitimt. Det kan være legitimt så lenge etterforskningen og rettssaken pågår dersom det er fare for at den mistenkte kan rømme, ødelegge bevis, true vitner, etc.

Men det er to krav som må være oppfylt for at varetekt skal kunne brukes: den må være svært godt begrunnet, dvs. mistanken må være sterk, og varetektsfengslingen må kun vare i en relativt kort periode.

Det er en aktuell sak som har fått oss til å ta opp dette: Arfan Bhatti, som er mistenkt for å ha planlagt terrorangrep mot Israels ambassade i Norge, har nå sittet i varetekt i 14 måneder.

Dette er klart uakseptabelt. Det er helt uholdbart å holde en mistenkt i fengsel uten dom i en så lang periode.

Vi er med på at slike saker kan være kompliserte og krever en møysommelig etterforskning som kan ta lang tid, men å holde folk i varetekt i 14 måneder er uholdbart. Dersom bevisene er så svake ved arrestasjon at politiet må etterforske i mer enn ett år til for å kunne reise tiltale med sannsynlighet for å få en fellende dom, er bevisene etter vårt syn for svake til arrestasjon. (Det politiet da isteden kan gjøre er for eksempel å overvåke den mistenkte inntil klare bevis evt. foreligger.)

Denne saken er ikke unik. Norge har omtrent verdensrekord i bruk av varetekt: ca fjerdedelen av de som sitter i fengsel i Norge sitter i varetekt, og ca 50 personer har sittet mer enn ett år i varetekt. Dette er langt fra slik det burde være.

Vi er tilhengere av ordningen med varetekt, dvs. vi mener at dette er en legitim fengsling av personer dersom det foreligger sterk mistanke i en alvorlig sak, men vi mener også at dette er en ordning som i dag brukes alt for mye.

Vi er i tvil om vi vil gå inn for den svenske ordningen som innebærer at det er en maksgrense for hvor lenge en person kan sitte i varetekt, men nå vil vi på det sterkeste oppfordre norsk rettsvesen til å redusere bruken av varetekt: få de mistenkte dømt eller sett dem fri!