72

72 kvinner er drept av sine partnere i Norge de siste årene. Dette er et grusomt tall. En mann skal være sin partners hjelp og støtte og beskytter, og når denne partneren blir den som utøver vold mot henne og til slutt i for mange tilfeller tar livet av henne, er det få forbrytelser som er verre enn denne.

VG skriver om denne saken i går: "Politikerne kunne forhindret flere av drapene på norske kvinner, mener Krisesentersekretariatet.

Krisesentersekretariatet har flere ganger kommet med krav om at justisdepartementet setter ned en kommisjon som ser på sakene der kvinner blir drept av partneren sin.

- Vi har sendt to henvendelser, både i 2003 og 2006. Vi har ikke engang fått svar fra departementet. Siden den gang er 20 kvinner blitt drept av partneren sin, sier Tove Smaadahl, som leder sekretariatet.

Ved å gå gjennom drapene, kunne myndighetene skaffet seg viktig kunnskap om årsakene til at kvinnene mistet livet, mener Smaadahl. Det har de ikke gjort. VG måtte selv skaffe seg oversikten over de 72 kvinnene som ble presentert mandag.

- For å sette igang tiltak og forebygging, trenger man kunnskap. Mange av drapene kunne vært unngått dersom politiet hadde sett faresignalene og grepet inn tidlig, sier Smaadahl.

...

Justisdepartementet mener kunnskapen har vært for dårlig. Nå lover de bot og bedring." (sitat slutt)

Vil det bli noen bedring av dette? Vil færre kvinner bli drept i årene fremover på basis av det som nå evt. skal iverksettes? Vi tror ikke det.

Dessverre er det slik at et stort antall menn begår vold mot sine partnere. Dessverre er der også slik at kvinnene svært ofte finner seg i dette, og enten blir hos mannen eller kommer tilbake hvis de har rømt til en venninne eller til sin mor.

Hvorfor? Fordi de har lært at selvoppofrelse og tilgivelse er de høyeste moralske dyder. De har lært at dersom de reiser fra sin voldelige og egentlig patetiske mann, så gjør de ham urett, og de tenker på seg selv og sin lykke - de er egoistiske, og egentlig trenger den voldelige mannen hjelp, og det å gi hjelp til andre er jo betraktet som den høyeste dyd.

Mao. vårt syn er at grunnen til at så mange kvinner finner seg i vold og bli hos voldelige ektemenn er at de er opplært til å være altruister.

Og dette gjelder i hele samfunnet, altruisme er det enerådende etiske idea, og fører bla. til at straffene som tildeles kriminelle er alt for milde, og til at politiet ikke griper inn i en rekke kriminal- og voldssaker.

I artikkelen legges skylden på det som skjer på politikerne og politiet - men disse gruppene har de samme holdninger som ellers i befolkningen, og de bare gjør i hovedtrekk det som folk flest vil at de skal gjøre. Skylden for at kriminaliteten øker ligger altså ikke hos politikerne eller politiet, skylden ligger hos de som har valgt de etiske holdningen som praktisk talt alle i dag har valgt.

Hvordan skal vi hindre at flere kvinner blir rammet av vold og i verste fall drept?

Dersom en mann øver vold mot en kvinne må han straffes strengt, dette selv om det "bare" er en ekteskapskrangel. Dessuten må kvinner ikke finne seg i slag og vold fra sine kjærester/samboere/ektemenn - de må slutte å tro at de kan forbedre ham. Blir de slått så må de forlate ham. Og dersom mannen følger etter og trakasserer sin eks-kjæreste på ulike måter må han settes i fengsel, lenge.

Men dette kan først gjennomføres når altruismen/selvoppofrelse/tilgivelse ikke lenger er et allment akseptert etisk ideal, og er erstattet av rasjonell egoisme /rettferdighet. Og dessverre, det vil nok ta lang tid.

Inntil dette skjer må vi ta de konsekvenser som altruismen fører med seg: bla. tilgivelse som ideal og milde straffer for voldsmenn og kriminelle, noe som fører til høy kriminalitet, og som det aller verste: drap på et titalls kvinner hvert år.