Partiene bommer

"Partiene bommet på blinken da de planla valgkampen" leser vi på Aftens forside i går. Poenget er at de fleste av de store partiene valgte miljø/klima til hovedsak i valgkampen, mens det velgerne er mest opptatt av er "trygg by!"

Vi er ikke overrasket over dette, hverken av at partiene bommer eller av at velgerne er mindre opptatt av klima. Å velge klima som hovedsak er et bomskudd, dette dels fordi FNs klimapanels siste spådom sier at i verste fall vil havene stige ca 30 cm i løpet av de meste 100 år. Dette blir ca 3 millimeter per år, og man må være norsk toppolitiker for å mene at dette er meget problematisk. (Klimaforandringene får skylden for andre ting - flom, tørke, regn - men perioder med mye av slikt har vi alltid hatt: det vi har opplevet i det siste er ifølge omtaler "de verste på 50år/150år", og dette viser jo at slike ting kan forekommet uten at klimaendringer er eneste forklaring.)

Men tilbake til det som anses som største problemet: i de siste ca 100 år har havene steget omtrent like mye som de 30 cm klimapanelet spår om de neste 100 år, og vi kjenner ikke til noen som har sagt at dette var spesielt plagsomt.

Det er også mulig at et innslag i Dagsrevyen for noen måneder siden førte til at folk ble mindre opptatt av klimaproblematikken: da ble en velger intervjuet, og han var svært opptatt av at man måtte redde klimaet og at man måtte ha miljøavgifter/CO2-avgifter. Men denne velgeren ble meget overrasket da det viste seg at dette ville føre til at han ville få en sterk økning i sine strømutgifter. Velgeren var altså svært opptatt av å redde klimaet, man da dette ville svi på pungen så det ut til at han fikk andre tanker. Uansett kan det hende at dette innslaget har ført til at enkelte har begynt å lure på om dette med CO2-avgifter kanskje ikke er en god idé, kanskje det er bedre å goda at havene vil stige med ca 3 millimeter per år de neste 100 år enn å få betydelige ekstrautgifter.

Den saken velgerne ifølge Aften er opptatt av altså trygghet; de vil ha en bedre beskyttelse mot kriminelle. Vi forstår dette svært godt; selv om sannsynligheten for å bli rammet av noe kriminelt er svært lav, så er den for høy. DLF er absolutt for at kriminelle skal idømmes langt strengere straffer enn de ofte blir idømt i dag, og dersom dette blir gjennomført vil kriminaliteten bli kraftig redusert.

La oss også ha nevnt noen av Oslo DLFs viktigste lokalsaker:

*markagrensen skal oppheves slik at det kan bli bygget boliger i marka - dette vil føre til flere boliger og lavere boligpriser, og det vil bli lettere å komme inn på boligmarkedet.

*nedlagte lokale politistasjoner bør åpnes igjen, og politiet bør intensivere jakten på de vanekriminelle. DLF ønsker også å gi dem strenger straffer, men dette forutsetter lovendringer, noe som ikke ligger under kommunene.

*kommunale skatter og avgifter skal settes ned til lovens minimum

*mest mulig av de oppgaver innen helse- og omsorg som i dag utføres av kommunen skal privatiseres.

*skolene skal frigjøres fra kommunen (og staten) og ledes av et råd valgt av ansatte ved skolen og foreldre som sogner til skolen. Målet er at dette rådet skal kunne bestemme alt ved skolens drift, inkludert fastsettelse av pensum, ansettelse av lærer etc.

De store partiene bommmet, men etter vårt syn er disse sakene midt i blinken.