Avtaler

"I 2005 inngikk blitzerne en avtale med kommunen som innebar at de får bli i huset. …[Dette var en avtale] hvor blitzerne forpliktet seg til ikke å bruke vold, sier [leder i Byrådet i Oslo] Erling Lae". (Sitatet er fra Aften i går.)

Når man inngår en avtale så forventer man naturlig nok at begge parter vil overholde avtalen. Da er det ingen grunn til å inngå avtaler med personer, grupper eller land som ledes av notoriske kriminelle. Slike vil aldri holde de avtaler de inngår. Allikevel inngås det stadig avtaler med slike. Her er noen eksemepler:

England ved statsminister Chamberlain inngikk i september 1939 en avtale med Hitler, en avtale som skulle gi "fred i vår tid". Hitler brøt avtalen.

I 1991 inngikk FN en avtale med Saddam Hussein, tyrannen som leder Irak, om at han skulle dokumentere at de destruerte sine masseødeleggelsesvåpen. Saddam brøt avtalen.

I 1994 inngikk USA en avtale med Nord-Korea om at Nord-Korea skulle la være å utvikle atomvåpen. Til gjengjeld skulle Nord-Korea få enorme beløp i form av ulike typer hjelp. Nord-Korea brøt avtalen.

I 2005 inngikk Oslo kommune en avtale med blitzerne. Avtalen gikk på at de skulle få bli i Blitz-huset så lenge de ikke benytte vold, noe de hadde gjort utallige ganger tidligere. Sist uke benyttet blitzere vold i sine protester mot Danmarks ambassade i Oslo. (Det er innpå 100 diktaurer og tyrannier i verden. De ifølge Dagbladet & co samfunnengasjerte aktivistene i Blitz velger altså å protestere mot ... Danmark).

I Midt-Østen er det inngått utallige fredsavtaler mellom de stridende parter. De radikale islamistiske gruppene bryter stadig disse avtalene.

Og nå er USA i ferd med å inngå en ny avtale med Nord-Korea med omtrent samme innhold som den forrige. Nord-Korea kommer til å bryte den avtalen som etter hvert vil bli inngått. Og det er forhandlinger i gang med Iran om at de ikke skal utvikle atomvåpen. Iran kommer til å bryte den avtalen som etter hvert vil bli inngått.

Å tro at kriminelle og tyranner av den typen det er snakk om her vil overholde avtaler, er grenseløst naivt. Disse gruppene er kyniske kriminelle, og de benytter alle muligheter til å terrorisere de som har andre meninger enn de selv.

Den eneste effektive måten å forholde seg til slike grupper på er å møte dem på den arena de har valgt. Disse gruppene bruker (ulike former for) terror, og måten å møte dem på er å sørge for at de ikke lenger er i stand til dette. Dvs., de må møtes med så stor kraft fra politi, rettsapparat og det militære at de ikke lenge er i stand til å true oss.

Dessverre står vi alene om dette standpunktet. Alle andre er mer enn villige til å inngå avtaler med tyranner og terrorister, avtaler som i praksis har som eneste resultat at de får fortsette å terrorisere oss. Vi må nok derfor regne med flere angrep i tiden fremover.