Nyhetskommentarer

Nei til reduksjoner i forsvarsbudsjettet

DLF går sterkt imot innholdet i de antydninger som kommer om kutt i bevilgningene til Forsvaret.

I 2001 la Arbeiderpartiregjeringen opp til et årlig budsjett på ca 28,5 milliarder kroner i gjennomsnitt for fireårsperioden 2002-2005. Da Bondevik-regjeringen overtok la den opp til et gjennomsnitt på hele 30,4 milliarder. Nå ser det ut til at det endelige resultatet blir på bare ca 27,6 milliarder i snitt for de fire år.

Opphev boplikten nå!

Det er sjelden det er grunn til å rose landbruksminister Lars Sponhem, men nå har han gjort en god ting: han har opphevet boplikten på en eiendom i Lillesand!

Lokalpolitikerne frykter at dette vil skape presedens - men DLF håper at dette vil skape presedens. DLF er for frihet - og frihet innebærer at man skal kunne bruke sin eiendom til hva man måtte ønske av fredelige aktiviteter: man kan f.eks. bo på sin eiendom - eller man kan la være.

Arrogant og virkelighetsfjern Sponheim

Venstres Lars Sponheim sier ifølge VG idag at det er harry å reise til Sverige for å spare noen tusen på matvarebudsjettet.

Dette er typisk Sponheim. Få politikere er så nedlatende og arrogante som ham. Å dra til Sverige for å forsøke å slippe unna endel av de skyhøye avgiftene på matvarer i Norge er intet annet enn sunn fornuft. At Sponheim uttaler seg som han gjør er intet annet enn et tydelig tegn på at hans bakkekontakt er meget svak.

Derfor: dra til Sverige og praktiser frihandel. Det er mye å spare.

SV vinner

På meningsmålingene har nå Høyre og Fremskrittspartiet til sammen en oppslutning på nesten 50%.

Men det er SV som er vinneren! I løpet av sist uke er et blitt innledet et nært samarbeid mellom SV og FrP når det gjelder barnehagefinansiering, og miljøvernminister Børge Brende holdt nylig et foredrag på SVs sentralstyremøte om regjeringens klimapolitikk, en politikk som SV var svært fornøyd med.

Voldelige menn bør fengsles

Nettavisen forteller idag at "Utlendingsdirektoratet vil ha adgang til å varsle utenlandske kvinner mot voldelige norske menn. Bakgrunnen er at et økende antall utenlandske kvinner blir mishandlet av sine norske menn."

Det som skjer er altså at norske menn gifter seg og så mishandler sin kone, skiller seg, gifter seg på nytt og mishandler sin nye kone, skiller seg, gifter seg igjen, osv.

Det er selvsagt forferdelig å bli utsatt for vold, og spesielt ille er det at kvinner blir utsatt for vold.

Nei til tvungen lønnsnemnd

"Tvinger sykepleierne i kne" er Nettavisens overskrift i forbindelse med at kommunalminister Erna Solberg vil gripe inn med tvungen lønnsnemnd for å stoppe sykepleierstreiken - og dette er en helt korrekt beskrivelse.

Solberg - fra Høyre - viser at i vår tid er den frie forhandlingsrett en saga blott, frie forhandlinger er erstattet av statlig tvang.

Lønninger bør avtales mellom partene - arbeidsgiver og arbeidstager - og ingen andre har noen legitim rett til å blande seg inn.

Velferdsstaten dreper

"Siden 1993 har minst 2000 mennesker gått i døden under forsøk på å ta seg inn i et EU-land. De svarte tallene [sic, skal vel være "mørketallene"] er enda høyere. Den dødelige utgangen er en følge av den politikk som de europeiske landene fører."

NRK viste i går et program om den ulovlige innvandringen til Europa, og dette sitatet er hentet fra omtalen av programmet på NRKs hjemmeside.

Regjeringens nye u-hjelpspolitikk

Regjeringen varsler nå en ny linje i u-hjelps-politikken: "Her er Norges nye ultimatum til de fattigste landene i verden: Innfør demokratiske institusjoner, eller glem pengene fra oss!"

"I land der man ser at styresettet er godt, får man gode resultater. I land der styresettet er dårlig, kan hjelp nesten få motsatt effekt, sier utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson til VG."

Statsstøtte medfører statsdirigering

Det er nå flertall på Stortinget for et forslag som innebærer at imamer må lære seg norsk for at deres trossamfunn skal kunne fortsette å motta statsstøtte - også flere ledende innvandrere (f.eks. Aslam Asan) støtter forslaget.

Her ser vi et tydelig eksempel på at dersom staten begynner å støtte en gruppe, vil den som mottar støtten etterhvert bli avhengig av denne støtten, og så vil staten kunne begynne å sette krav for å fortsette å gi støtte.

Absurd forslag fra Høyre

Næringsminister Ansgar Gabrielsen (H) ønsker nå å tvinge igjennom kjønnskvotering i styrene i private bedrifter. Dette er fullstendig uhørt, og totalt uakseptabelt.

Høyre har ofte forsøkt å smykke seg med tittelen «næringslivets parti»; Høyre ynder å fremstille seg som det partiet som har den politikken som er best for næringslivet.

Syndiker innhold