Nyhetskommentarer

Hvem bør takke hvem?

Ifølge VG idag (søndag 21/4) er Jens Stoltenberg lei av næringslivsfolk som snakker nedsettende om støtteordninger uten å nevne at de selv mottar subsidier i fleng: «...de burde gi uttrykk for takknemlighet til fellesskapet» påstår Stoltenberg.

Halvgodt forslag fra FrP, SV og RV

Den noe uvanlige konstellasjonen FrP, SV og RV støtter ifølge Avis1 igår et forslag i Oslo Bystyre om å ta sosialhjelpen fra kriminelle narkomane. Arve Lønnum (FrP) sier at det er galt at disse som begår tyverier, innbrudd og ran attpåtil skal få en månedlig utbetaling finansiert av Oslos skattebetalere. Landets fremste ekspert på denne type sosialklienter. Liv Jessen, sier ifølge Avis1 at dette forslaget bare vil føre til øket kriminalitet: selv om sosialhjelpen utblir vil pengebehovet være det samme, og inntektsbortfallet vil måtte kompenseres med et øket antall kriminelle handlinger.

Kriminalitet og innvandring

Unge menn med innvandrerbakgrunn er sterkt overrepresentert blant dem som begår grov voldskriminalitet i Norge. Alle partiene på Stortinget har nå oppdaget dette, og de kommer med forslag som er ment å redusere problemet - utvisning av kriminelle innvandrere, bortfall av statsborgerskap, mer vekt på integreringstiltak, etc. - men ingen av disse forslagene vil gjøre noe som helst for å løse problemene. Noen av disse forslagene er umoralske, og noen av dem er endog ulovlige.

Gratulasjoner til Venstre

DLF vil gratulere Venstre med valget av narkoliberaleren Jennie Johnsen til ny nestleder. Vi håper at Johnsen kan få Venstres narkotikapolitikk over i et mer konstruktivt spor enn det blindspor som justisminister Odd Einar Dørum nylig plasserte Venstre i.

Selvagt vil vi fraråde folk å bruke narkotika, men bruk av narkotika skader kun brukeren (og dette som regel i mindre grad enn man skulle tro), mens forbudet skader så mange andre mennesker.

Mer paternalisme fra Høyre

Statsråd Kristin Clemet vil nå innføre forbud - altså lovforbud - mot all røyking på videregående skoler.

Det skulle være ukontroversielt å være enig med Clemet i at det er best å ikke begynne å røyke. DLF mener dog at staten ikke skal være en barnepike, DLF er motstander av den paternalistiske stat. Det er altså helt feil at staten skal drive kampanjer mot røyking (eller for frokostspising e.l.) - statens eneste legitime oppgave er å beskytte individer mot tyveri, innbrudd, svindel, ran, overfall, etc.

Typisk statlig pengebruk

TV2 forteller idag at Staten nå, etter å ha brukt en milliard kroner på å ruste opp den militære delen av flyplassen på Gardermoen, skal legge den ned.

Dette er typisk for statlig pengebruk - uttrykket "statlig pengebruk" er nærmest synonymt med "statlig sløsing". Grunnen til at staten sløser så mye er at selv om de fleste er forsiktige når de bruker sine egne penger, så er de fleste ikke særlig forsiktige når de bruker andres penger.

Marka og økonomisk ABC

SV og Arbeiderpartiet støtter Oslo og Omland Friluftsråds ønske om at staten reelt sett skal innføre lovfobud mot å bygge f.eks. boliger i Marka.

Men enhver burde da forstå at det da blir færre boliger til salgs i Oslo, og da blir boligprisene høyere. Legg merke til at SV og Ap er de samme partier som klager over høye boutgifter i Oslo.

Det som virkelig skjer er at mange av de som nå bor i Oslo gjerne vil ha kort vei til turterreng, og derfor gjør de sitt for å hindre andre i å flytte til Oslo (ved å holde boligprisene oppe).

Avskaff verneplikten

VG forteller idag at 2 av 3 slipper militærtjenesten: "Andelen som gjennomfører førstegangstjeneste, vil ... reduseres fra dagens 39 prosent til under 35 prosent av de mannlige ungdomskullene."

På en måte er dette bra, på en annen måte er dette grovt uretteferdig. Det er bra at stadig færre blir tvunget til å jobbe i ett år for staten eller "fellesskapet", men overfor de ca 35% som må tjenestegjøre er det grovt urettfedig at hele 65% slipper!

DLFs måte å løse problemet på er selsvagt det eneste moralske og det eneste retteferdige: AVSKAFF VERNEPLIKTEN!

Avskaff statskirken!

DLF slutter seg til SVs ønske om en folkeavstemning for å avgjøre om Norge skal fortsette å ha en statskirke eller ikke.

Kronprinsparet slipper dokumentavgift

Dagens avisoppslag om at kronprinsparet slipper å betale dokumentavgift til staten for overdragelsen av Skaugum gir DLF anledning til å markere tre viktige poenger som DLF står alene om:

1) DLF er tilhenger av likhet for loven: det er galt at staten behandler noen annerledes enn andre pga. familieforbindelser.

2) DLF er mot kongdømme - statsoverhodet bør velges av folket, og ikke være en person som blir født til denne stilingen.

Syndiker innhold