Nyhetskommentarer

Penger går bakveien

"Fikk pengestøtte bakveien" skriver Nettavisen idag om at John Alvheim (Frp) sørget for at en bedrift fra hjemfylket fikk 10 millioner av staten til utprøving av en ny HIV-vaksine.

Normalt ville Bionor Immuno måtte konkurrere med 110 søkere om Forskningsrådets pott på 7 millioner til klinisk forskning. Men etter at Bionor hadde vært hos politikerne på Løvebakken i fjor høst, sørget Alvheim, som er leder av Stortingets sosialkomite, for at bedriften fikk 10 millioner av staten til utprøving av en ny HIV-vaksine.

Hvordan få billigere boliger

Dagsavisen påstår idag at det er de som nå eier boliger som er skyld i at det er dyrt å leie bolig: "50-åringer som investerer i utleieleiligheter setter kroken på døra for unge som vil inn på boligmarkedet. Dobbelt så mange under 30 har gitt opp huseier-drømmen."

Grunnen til at det idag er dyrt å leie bolig er at det er få boliger tilgjengelig. Og dette skyldes at det bygges for få boliger. Boligprisene vil synke når det blir flere boliger tilgjengelig, og i Oslo kan dette enklest skje ved at markagrensen oppheves.

Utbredt økonomisk analfabetisme

Det forrige århundres store politisk prosjekt var ifølge lederskribenten i Dagbladet idag at «skole og helse skulle frikobles fra pengenes tyranni».

Dette er en korrekt beskrivelse av oppfatninger som dessverre fortsatt er nærmest totalt dominerende, men allikevel er beskrivelsen uttrykk for en menneskefiendtlig moral, en språkbruk i samsvar med George Orwells «newspeak», og en fullstendig analfabetisme mht. økonomiske årsakssammenhenger, og en mangelfull historieskriving.

Justisminister Dørum: Som katten rundt den varme grøten

I forrige uke ble enda en kvinne drept av sin forhenværende ektemann. Ektemannen hadde i en lang periode vært voldelig og fremsatt trusler mot kvinnen, men til tross for dette var det ikke satt i verk noen tiltak som klarte å hindre ham i å skyte og drepe sin forhenværende.

I forbindelse med denne saken, som i så mange lignende saker fra de siste årene, fikk vi igjen se justisminister Dørum på TV hvor han innrømmet at staten hadde gjort for lite, men nå skulle tiltak setts i verk slik at vi ikke opplevde slike forferdelige ting i fremtiden.

Nei til røykeforbud på barer og kafeer

Det eneste positive ved helseminister Dagfinn Høybråtens forslag om røykeforbud på barer, restauranter og kafeer er at det vil øke politikerforakten.

Rett til liv medfører retten til å avslutte sitt liv hvis man ønsker det

Nettavisen forteller idag at den såkalte Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg ikke vil la Brian Pretty få lov til å hjelpe sin uhelbredelig syke kone Diane med å dø.

Domstolen vil altså at Diane Pretty heller skal lide store smerter over en lang eriode heller enn å få en smertfri død. Dette er grotesk og intet annet enn menneskefiendtlig.

Korrupsjon i Norge?

Korrupsjon er noe vi forbinder med politikere i andre land - slik noe forekommer ikke i Norge. Tror vi.

Men nå er det i det siste kommet frem to saker hvor beslutninger fattet av to landbruksministre - Bjarne Håkon Hansen (Ap) og Lars Sponheim (V) - kan få en til å stille spørsmål om Norge er så fritt for korrupsjon som vi gjerne vil tro.

Politiet advarer mot mobilbruk

Ifølge dagens VG advarer nå politiet ungdom mot å bruke mobiltelefon på offentlig sted. Årsaken er mange ran. Ved å bruke mobiltelefon åpenlyst utsetter man seg for unødig fare, mener politiavdelingssjef Odd E. Thoresen.

Advarselen kommer ifølge VG etter flere ran av ungdommer. Gjerningsmennene er stort sett unge gutter mellom 15 og 20 år, og de fleste er blitt gjengangere hos politiet. Ofte ber de om å få låne telefonen av offeret sitt, men det hele ender ofte med at de truer til seg telefonen og stikker av.

Ja til frihandel

Aftenposten forteller 22/4 om en veterinær som skulle importere naturmedisin fra Kina til Norge. På grunn av toll og avgifter etc. øket prisen fra kr 1000 (innkjøpspris i Kina) til kr 52000. (Ja, 52000 kr - ingen trykkfeil.)

Økningen var altså på 5100 prosent! Dette er helt vanvittig.

DLF er for frihandel - hvis DLFs politikk hadde vært gjennomført, ville man i tillegg til de 1000 kronene kun ha måttet betale det frakten av varene til Norge kostet.

Ny lov om forbrukerkjøp skadelig for forbrukerne

Den nye loven om forbrukerkjøp innebærer kraftige skjerpelser av krav til alle selgere. Blant annet skal alle reparasjoner gjennomføres innen en uke, og kundene skal sågar kunne kreve erstatningsvarer i den tiden reparasjonen tar.

Dersom man ikke tenker seg om, så kan dette høres fint ut, og det fremstilles av de vanlige økonomiske analfabeter som en "seier" for forbrukerne.

Syndiker innhold