Nyhetskommentarer

Det er idag forbudt å forbedre barns skolegang!

Velferdsstaten - som ikke er det samme som et velferdssamfunn - har mange underlige lover og regler. Et eksempel er at det er forbudt å forbedre barns skolegang.

NRKs nyhetssending forteller idag at endel steder er foreldre så misfornøyd med skoletilbudet fra det ofentlige at de betaler et lite månedlig beløp for å forbedre sine barns skolesituasjon. Beløpet går til slike ting som innkjøp av skolebøker, o.l.

"Samfunnsmessig styring og kontroll..."

Kommunepolitikerne i Vardø legger ned sine verv i protest mot statens overføringer, 80 millioner til støvrenseanlegg bortkastet, og man spør seg om det blir støtte til prøverørsbefruktning eller ikke, blir det skatt på firmabil eller ikke, blir det fortsatt drift av skigymnasene eller ikke, blir det maksimalpriser på barnehaver eller ikke - og man kunne ha fortsatt å ramse opp mange flere eksempler på den sløsing og usikkerhet som nødvendigvis blir resultatet når det offentlige disponerer folks penger.

Streik er legitimt, men ...

"Bløt blokade" i Bergen er overskriften i avisa.no, og videre fortelles at " Et hundretalls streikende journalister forsinket i natt utkjøringen av Bergens Tidende og Bergensavisen gjennom en aksjon utenfor trykkeriet."

Enda en kommisjon!

Statsminister Bondevik setter nå ned enda en kommisjon. Den nye kommisjonen skal undersøke distriktspolitikken - den skal finne ut hvorfor distriktspolitikken ikke virker. Men det er kun en ting som idag kan gi vekst i distriktene, og det er frihet for all næringsvirksomhet.

Legg ned sametinget!

Sametinget er en prateklubb hvor en liten gruppe samer kan sitt på vonde stoler og diskutere med hverandre mens skattebetalerne betaler endel av deres utgifter til en prislapp av 190 millioner kroner per år.

Det er helt uhørt, ja, rasistisk, at en gruppe nordmenn skal ha sitt eget parlament. Et land bør ha ett parlament, og alle statsborgere bør kunne velges til og kunne stemme ved valg til dette parlamentet.

"Ja til mer kriminalitet!"

Man skulle tro at dette var slagordet våre etablerte politikere følger. Det siste utspill i politikernes kamp for å bedre de kriminelles arbeidsbetingelser er justisminister Dørums forslag om at vitner ikke skal være forpliktet til å legge frem det de vet i en rettssak.

Hvordan det ikke bør gjøres

Mange boligeiere som leier tomt blir i disse dager informert om at tomtefesteleien skal økes kraftig. Noen får en økning i årsleien fra noen hundre kroner og opp til kanskje 30 000 kroner. Dette skjer etter at regjeringen har fjernet prisreguleringene på tomtefesteleien,

Dette er et skoleeksempel på hvordan privatisering/innføring av markedspriser ikke skal gjøres. Man fristes til å tro at dette er gjort på denne måten for å bringe hele ideen om markedspris i miskreditt.

God grunn til å feire 17. mais virkelige innhold

Det er god grunn til å feire 17. mai. Norge grunnlovsdag. De fleste som feirer denne dagen feirer nasjonal selvgodhet, men det er denne dagens virkelige innhold - et jubileum for grunnloven - som det er god grunn til å feire.

Nok en skole-skandale

Aftenposten forteller idag at "4000 yngre lærere er i ferd med å bli kastet ut av skolen. Tilbake sitter et stort antall godt voksne lærere, som ifølge den nye arbeidsavtalen skal overta timene."

Dette er selvfølgelig en skandale. Lærere bør først og fremst være dyktige, men også så unge som mulig - skolens viktigste oppgave er å gi undervisning til de unge, ikke å være en arbeidsplass for lærere. Og elever vil som regel alltid ha bedre kontakt med voksne som er nær dem i alder enn med folk som nærmer seg pensjonsalderen.

Brosjyrer mot barbari!

Kan man avskaffe barbari ved å dele ut brosjyrer? Vår regjering tror åpenbart dette.

Regjeringens nye handlingsplanen mot omskjæring består for det meste av informasjonjstiltak - brosjyrer, dikt, sanger, filmer, møter og konferanser. Kadra, som har tatt opp kampen mot omskjæring, kommenterte dette slik på TV2s nyhetssending igår: "[tiltaksplanen inneholder] veldig mye drøfting og dialoger og snakk og sånn, og det er veldig greit, men blant annet det med at imamene skal ha en plikt til å melde fra om omskjæring - hvorvidt de vil gjøre det vet jeg ikke".

Syndiker innhold