Nyhetskommentarer

Rentesirkuset igang igjen - og alle legger skylden på andre

Norges Bank hever nå foliorenten med 0,5 prosentpoeng, slik at foliorenten blir 7,00%, mens dagslånsrenten blir 9,00%. Dette fører til at alle som har lån får større utgifter. Hvem har skylden for dette? Opposisjonsleder Jens Stoltenberg skylder på regjeringens skattelettelser. Helt feil, sier finansminister Per Kristian Foss; han legger skylden på de gode lønnsoppgjørene.

Korrupsjon - ikke i Norge vel...?

Mange er overrasket over avsløringene av korrupsjon i UDI. (Det har vist seg at en av de ansatte advokatene i UDI har solgt falske torturhistorier til asylsøkere, historier som ville øke søkerens muligheter til å få innvilget asylsøknad i Norge.)

Hva er anti-Verdensbank-demonstrantenes krav?

Etter gårsdagens demonstrasjoner kan det være nyttig å foreta en liten oppsummering av og vurdering av demonstrantenes ønsker: De vi slette u-lansdsgjelden, de vil avskaffe kapitalismen, de sier nei til markedstvang, de sier nei til verdensbanens krav om balanserte budsjetter for å gi lån.

Prinsessebryllupet betalt av skolebudsjettet

Som bestilt bekrefter dette oppslaget fra dagens Aftenposten kommentaren nedenfor:

"For å få råd til å betale bryllupet til prinsesse Märtha Louise og Ari Behn, flyttet Trondheims politikere penger fra skolebudsjettet".

Straffens formål

På lederplass søndag 16/6 kritiserer Dagbladet Justisminister Dørums forslag om å øke maksimalstraffen for særlig grove forbrytelser til 30 år. Det er ikke vanskelig å være enig i det som lederskribenten sier, men det er et par elementer som burde vært med. Et element er at det eneste aspekt ved straff som vurderes er dens preventive effekt. Lederen sier, etter vårt syn helt korrekt, at "gjerningsmenn kalkulerer ikke med hvor mange år de må tilbringe bak murene før de hever kniven til hugg ".

Politikerforakten er velbegrunnet

I dagens Aftenposten gjengis to standpunkter som Ap-politiker Siri Bjerke sto/står bak. I 2001 mente hun som miljøvernminister at «CO2-avgiften er idag det viktigste virkemidlet i klimapolitikken», og idag som NHO-direktør, mener hun at «CO2-avgiften har ikke lenger noen påvisbar miljøeffekt».

Nytt liksom-forslag fra Regjeringen

Justisminster Dørum kommer nå med et forslag om å øke maksiminsstraffen fra 21 til 30 års fengsel. Han begrunner dette ved å henvise til folks rettsoppfatning.

Det er riktg at folks rettsoppfatning er i strid med det som praksis i vårt
rettsapparet, men dette forslaget er elt liksom-forslag som er ment å gi
inntrykk av å gi folk det de ønsker, men som ikke vil få noen reelle effekter
overhodet.

I pose og sekk

Denne historien er så absurd at man skulle tro at den var hentet fra X-files. Norske jenter med innvandrerbakgrunn, som vet at de må være jomfruer når de gifter seg (hvis ikke blir de drept eller banket opp og kastet på gaten), tar allikevel sjansen på å ha sex før de blir gift. Så krever enkelte av dem at skattebetalerne skal finansiere at det sys på kunstige jomfruhinner!

Regjeringen er både mot og for økede utgifter

Parlamentarismen forutsetter at det parti (evt. den koalisjon) som har flertall i parlamentet danner regjering. Men i dag har vi en mindretallsregjering, og dette innebærer at regjeringen kan måtte gjennomføre vedtak som den er uenig i.

Syndiker innhold