Nyhetskommentarer

MOMS = Mer Og Mer Skatt

Ifølge dagens Aftenposten utreder nå Arbeiderpartiet en økning av momsen til 25%. Da momsen ble innført 1/1-1970, var moms-satsen på 20%, og den var ment å erstatte en omsetningsavgift - oms - som var på 13,64%. (Samtidig ble forøvrig avgiftsgrunnlaget øket med en femtedel.)

Denne omleggingen, som var et resultat av Sandbergkomiteens innstilling, var et forsøk på å ordene opp i et rotete skattesystem en gang for alle.

Lov og rett – eller mangel på sådan?

Dagbladet forteller i dag at to fedre er straffet etter at de banket opp en 18-åring som hadde forbrutt seg mot dere to mindreårige døtre etter å ha dopet dem ned. Grunnen til at de gikk til affære var en velbegrunnet frykt for at overgriperen ikke ville bli straffet av rettsapparatet.

Det er grotesk hvis 18-åringen ikke blir straffet, men det er dessverre tegn som tyder på at de fedrenes frykt ikke var grunnløs. Selvsagt vil ikke DLF forsvare selvtekt, men den slags blir nødvendigvis resultatet når det offisielle lovverket ikke fungerer, dvs.

Målungdommens selvmål, og de erfaringer man kan trekke

Enda en gang her en gjeng gymnasiaster klart å lure staten til å utbetale seg millioner av kroner i urettmessig statstøtte. Denne gangen var det ikke en politisk ungdomsorganisasjon, denne gangen var det målungdommen.

Som man reder, ligger man

"Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet påstår at regjeringen vil rasere
velferdssamfunnet. Dette er en absurd påstand" sier DLF Oslos leder, Fleming Dahl, i en kommentar til de siste dagers politiske turbulens. "Kranglingen mellom FrP og Ap og regjeringen dreier seg anslagsvis om kun ca 7-8 promille av statens inntekter (BNI). Det betyr at staten som minimum kan disponere 99,9 prosent av sine nåværende inntekter uansett hva kranglingen vil rersultere i, og når vi også tar hensyn til at BNI garantert vil øke de kommende år, er problemene helt minimale.

Offentlig armod, privat velstand

Igjen bruker venstreorienterte (SVs Djupedal i Dagsavisen i dag) dette faktum – at det er offentlig armod og privat rikdom – som en begrunnelse for å øke skattene. Men uten å forstå hva årsaken til fenomenet er, vil man derfor heller ikke kunne foreslå korrekte løsninger på problemet.

Problemet er at siden det er det offentlige som driver skoler, sykehus, pensjonsordninger, vil den offentlige armoden føre til at skoler etc. har en til dels langt lavere kvalitet enn det som ønskes.

"Regjeringen skuffer stort!" sier leder i Oslo lokallag av DLF

Statsbudsjettet går med et underskudd på nesten 35 milliarder kroner innenlands. Dette er etter mitt syn totalt unødvendig, sier Fleming Dahl, leder i DLF Oslo. Med DLFs politikk ville et slikt fenomen vært unngått.

Dette budsjettet viser klart at regjeringen ikke har noen vilje til å gjøre folks hverdag enklere.

De skattereduksjonene som finansministeren snakker om, finnes ikke!

Hvordan det offentlige bruker penger

Gårsdagens utgave av Aftenpostens aftennummer inneholder to saker som gir en perfekt illustrasjon på hvordan det offentlige bruker penger. Den ene saken var stor, slått opp på avisens førsteside, den andre var liten, kun en notis på side fire. Men begge er typiske og illustrer hvorfor DLF mener at den som best disponerer folks penger er de som har tjent dem, ikke de som har bemektiget seg dem i form av skatt og avgifter

På førstesiden kunne vi lese følgende: ”de siste årene har Oslo Sporveier investert over en milliard kroner i trikken.

Blandingsøkonomien er selvdestruktiv

Fra Aftenposten lørdag 28. september: http://www.aftenposten.no/nyheter/okonomi/article.jhtml?articleID=407663

"Siden 1990 er utgiftene til attføring mer enn tredoblet. Utgiftene til medisiner er nesten tredoblet. Utgiftene til sykehusene er godt over doblet. Utgiftene til sykepenger er godt over doblet. Utgiftene til uførepensjoner og alderspensjoner er doblet."

"Har noe først kommet inn på statsbudsjettet, så blir det der. Det er fryktelig vanskelig å lempe utgifter ut av budsjettet, mens det er lett å få utgifter inn."

Løslatt drapsmann dreper igjen

Nettavisen forteller idag at "En 11 år gammel jente ble lørdag funnet drept i Steinkjer. En 39-åring som tidligere er dømt for drap, er pågrepet."

Dette er selvfølgelig en svært tragisk hendelse, men så lenge hverken politikere, akademikere eller det allmenne publikum er villig til å innse at drapsmenn hører hjemme i fengsel, vil vi stadig bli utsatt for slike grusomme hendelser, dessverre.

Staten tvinger frem høyere priser!

Staten ved Konkurransetilsynet vil nå pålegge SAS og Braathens å heve prisene på sine lavprisbilletter. Årsaken er en frykt for at SAS nå senker prisene for å konkurrere ut det nystartede lavprisselskapet Norwegian Air Service (NAS), for deretter, når NAS, er konkurrert ut, å heve prisene igjen.

Dette er et forslag som er skadelig for forbrukerne. Forbrukerne tjener selvsagt på lave priser, og under en priskrig vil forbrukerne tjene. Men hva skjer etter en priskrig?

Syndiker innhold