Nyhetskommentarer

Pensjonsalderen

Politikere blir aldri ferdige; på ethvert område, når de finner ut at det de tidligere gikk inn for har uheldige konsekvenser, kommer de med nye forslag, forslag som som oftest er slik at de vil gjøre tingene enda verre.

Denne gangen er det pensjonsalderen som enkelte politikere nå går inn for å endre. Vi siterer fra Dagbladet: Arbeidsminister Eriksson vil heve aldersgrensa i arbeidslivet til 75 år

Et ynkelig knefall

Forsvaret anbefaler militært personell å ikke bruke uniform. På grunn av det skjerpede trusselbildet mot Norge. Dette er en overskrift i Dagbladet i går, og den viser intet annet enn et ynkelig knefall, det viser nærmest en total overgivelse.

Statsbudsjettet i havn: de viktigste sakene

For noen dager siden ble forhandlingene mellom de blåblå og småpartiene KrF og Venstre avsluttet etter flere uker med intense og langdryge forhandlinger, og resultatet er nå klart. Forhandlingene endte med at hele ca 7 promille av det opprinnelige budsjettforslaget ble endret.

VG fremstiller resultatet slik i en overskrift: Siv [som altså er FrPs finansminister Siv Jensen] gir avgiftssjokk til folk flest i budsjettforliket

Kriminalitet i byggebransjen

Det foregår omfattende og alvorlig kriminalitet i byggebransjen. Dette var tema fra en reportasjene i Dagsrevyen i går.

Hva er det som skjer? Blir bygningsarbeidere overfalt? Eller blir materialer stjålet? Forsvinner redskaper og maskiner?

Men det er ikke noe av dette. Det som foregår er ifølge reportasjen mye verre. Det som skjer er at noen arbeider uten å følge de regler om lønn, arbeidsforhold, arbeidstid etc. som fagforeningene har fått staten til nærmest å lovfeste.

Ja til frivillighet

Følgende tekst ble nylig sendt til Aftenposten:

Aftenposten trykte 18/11 et leserbrev som inneholdt følgende: Staten skal ikke betale for dine fritidsaktiviteter. Da jeg leste det, ble jeg sint. Vi betaler faktisk indirekte for aktivitetene [via skatter og avgifter, og derfor bør staten fortsette å støtte frivillige aktiviteter].

Jonathan Gruber

Du vet ikke hvem Jonathan Gruber er? Dersom han hadde vært høyreorientert ville nok norsk presse skrevet utførlig om hans mange utspill de siste månedene, men siden han er venstreorientert er det tyst.

Han er altså venstreorientert, og han er professor i økonomi ved MIT. Han er en av arkitektene bak Obamacare, dvs. han er en av de som var med på å utarbeide modellene for president Obamas helsereform.

Brende i Teheran

Utenriksminister Børge Brende (H) var nylig på besøk hos regimet i Iran - eller hos Den islamske republikken Iran, som er det offisielle navnet. Iran er Midtøstens sjiamuslimske stormakt og åndelige sentrum, og styres av et konservativt presteråd.

President er Hassan Rouhani, valgt i 2013. Han hevder å ønske reformer, og enkelte vil påstå at dette vil føre til en løsning på det som mange anser som det største problemet mellom Iran og Vesten de siste årene: Irans atomprogram.

Ingen nyhetskommentar mandag

Det kommer dessverre ingen nyhetskommentar mandag 17/11.

Elefanten i rommet

Å «ikke se elefanten i rommet», et uttrykk som er mere kjent i engelskspråklige land enn i Norge, betyr at det er et meget viktig faktum i et tema som diskuteres, men som alle ignorerer.

Vi kom til å tenke på dette uttrykket da vil lest følgende artikkel fra The Telegraph: Immigration: the real cost to Britain

Noen få utvalgte poenger fra artikkelen: Først gjengis den påstand at immigration is great. According to a new report from University College London, those arriving on these shores between 2001 and 2011 put roughly £25 billion more into the economy than they took out …

«Åpen og rettferdig prioritering»

Tittelen har vi hentet fra regjeringens hjemmeside hvor de beskriver den nye innstillingen fra «Prioriteringsutvalget».

«Prioriteringsutvalget» høres noen anonymt ut, men det som skal være dets oppgave, eller oppgaven for det organ som det er meningen skal bli opprettet som resultat av utvalgets innstilling, er å avgjøre hvem som skal få livreddende behandling i vårt statlige helsevesen, og hvem som ikke skal få det.

Syndiker innhold