Nyhetskommentarer

Jonas Gahr Støre - vår neste statsminister?

Arbeidepartiet har i mange tiår vært landets desidert største parti, men de siste målinger viser dog at Høyre faktisk er blitt større enn Ap. Dette er en helt unik situasjon, og har ført til at aviser som VG benytter overskrifter som Krisemålingen, og at de nylig publisere en sak med følgende ingress: Det er vanskelig å tro det vi ser. At Ap er i ferd med å miste posisjonen som Norges største parti. Og at Jonas Gahr Støre ser ut til å tape valget han var helt sikker på å vinne.

Valget

Om to uker er det valg, og de siste ukene er vi blitt utsatt for en valgkamp som til forveksling ligner alle de siste valgkampene vi har måttet holde ut annethvert år de siste tiårene.

Det flommer over av meningsmålinger, løfter, valgflesk, bortforklaringer, propaganda – og politikere som forsøker å overbevise folket om at «hvis du stemmer på mitt parti så går det bra, stemmer du på andre så går det rett vest eller nord og ned».

Har Jesus og Marx vunnet?

Siden vi skal trekke frem en god del negative sider ved dagens Vest-Europeiske samfunn vil vi aller først si at for mange som bor her er det mye som fungerer bra: velstanden er høy, de fleste steder er det trygt å leve, omgivelsene er rene i den forstand at det er ren luft, rent vann og lite forurensning, de fleste som er i jobb har gode inntekter og mange av de som ikke kan jobbe har også en relativt høy levestandard. Men enkelte steder er det enorme problemer som rammer den enkelte direkte, og alle land vil få enorme problemer i mer eller mindre nær fremtid.

«Fake news»

Begrepet «fake news» er blitt mye brukt siste månedene – og med god grunn. Pressen – og da mener vi «mainstream media» (MSM), i Norge Aftenposten, Dagsavisen, VG, Dagbladet, Dagsrevyen/NRK og TV2, m.fl., har i lang tid unnlatt å oppfylle sin rolle som «den fjerde statsmakt», en rolle som innebærer at den skal informere publikum om viktige ting som skjer, og å undersøke og kritisere makthaverne.

Kampen mot frihetens fiender i går og i dag

Churchill og Roosevelt under WW2: If they want war with us we shall give them war until they have had enough of it.

We shall defend our island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender.

Trump og Paris-avtalen: rett standpunkt, gal begrunnelse

President Trump trekker USA fra klima-avtalen. So far, so good. Men hans begrunnelse er helt feil.

Å trekke USA ut av Paris-avtalen er den rette tingen å gjøre, ganske enkelt fordi det ikke finnes noen beviser – og heller ikke noen god begrunnelse – for at menneskelige utslipp av CO2 fører til en global oppvarming av kloden og/eller at dette fører oss mot en global katastrofe.

«Borgerlønn»

«Borgerlønn» er et begrep som i de siste tiårene har beveget seg stadig nærmere politikkens mainstream. Elementer i Venstre har lenge gått inn for borgerlønn (men som alle vet er det også noen i Venstre som har et annet syn: Nettavisen i 2013 Nylig hadde Venstre landsmøte på Fornebu. Blant sakene som ble tatt opp var borgerlønn et av temaene som ble debattert. Borgerlønn er en sak Venstre har stått inne for over lengre tid, men nå trekker de det ut av programmet.)

Hva fikk Trump til å snu 180 grader?

Som kjent lovet Donald Trump under sin valgkamp at dersom han ble president ville USA ikke på noe vis blande seg inn i borgerkrigen i Syria, en krig mellom det sittende regimet, under ledelse av diktatoren Assad, og de militante muslimene i IS/ISIL: We have bigger problems than Assad ... Let Syria and ISIS fight.

Motivet

Hver gang det skjer en terrorhandling utført av en muslim kommer folk som tilhører mainstream med spekulasjoner om hva gjeringsmannens – eller gjerningsmennenes – motiv kan ha vært. Var han sinnssyk? Var han i en desperat livssituasjon? Led han av kjærlighetssorg? Var han forbannet på alt og alle på grunn av Israels politikk?

Trump kjemper på feil front, og taper

Man må velge sine venner og man må velge sine fiender, man må velge hvem man vil støtte og hvem man vil bekjempe. På enda et område har det vist seg at president Donald Trump har valgt feil på dette området.

Donald Trump lovet aldri å fjerne Obamacare, president Obamas reform av det amerikanske helsevesenet. Obamacare vil føre til at helsetilbudet blir dårligere og enda dyrere, men mange håpet at Trump ville reformere det slik at det ble bedre, mer fleksibelt og mindre kostbart. Dette skjedde altså ikke.

Syndiker innhold