Velkommen til DLF!

Ønsker du en introduksjon til hva DLF står for anbefales vår introduksjonsartikkel og vårt prinsipprogram.

Vårt mål er et samfunn med full individuell frihet, og vår politikk er basert på ideene til tenkere som John Locke, Jean-Baptiste Say og Ayn Rand.

DLF legger stor vekt på ideologi, og arbeider for full individuell frihet. I praktisk politikk i Norge i dag innebærer dette blant annet følgende aktuelle standpunkter:

DLF sier
• Ja til sterk nedsettelse av skatter og avgifter
• Nei til inflasjonspolitikk – Ja til stabile penger
• Nei til restriksjoner/avgifter/toll på import og eksport
• Nei til EU og EØS – Ja til frihandel
• Ja til et sterkt profesjonelt forsvar – Nei til tvungen verneplikt
• Nei til eiendomsreguleringer – Ja til eiendomsretten
• Ja til surrogati, Ja til stamcelleforskning
• Ja til legalisering av narkotika
• Ja til velstand - og ja til det som gjør velstand mulig: produksjon, verdiskapning, ressursutnyttelse inkludert oljeboring
• Nei til velferdsstaten, da velferdsstaten er et system som hverken er moralsk eller bærekraftig, og som ikke er forenlig med et samfunn preget av harmoni og velstand.

Ønsker du å vite hva DLF står for i detalj bør du lese vårt stortingsprogram.

Med utgangspunkt i vårt politiske syn skrives nyhetskommentarer til aktuelle saker hver ukedag. Ønsker du å diskutere DLFs politikk eller andre ting kan du delta i diskusjonene på vårt debattforum.


Nyhetskommentarer

 • 23. Mar 2017
  Enda en gang er en storby i Vesten rammet av et terrorangrep. Denne gang ble en bil kjørt inn i en menneskemengde på en bro ved parlamentsbygningen i...
 • 14. Mar 2017
  De fleste land i Europa har store problemer, og mange knytter disse opp mot den store innvandringen som er skjedd de siste årene.
 • 10. Mar 2017
  Vi har alltid vært svært kritiske til USAs nyvalgte president Donald Trump. Han er en mann uten politisk erfaring, uten finesse, uten figerspitzgefü...
 • 20. Jan 2017
  I dag går Barack Obama av som president i USA. Endelig. Han har vært den desidert verste og mest skadelige presidenten USA noen gang har hatt; han...
 • 01. Jan 2017
  Vi i ønsker alle et godt nytt å, men om det vil bli et godt nytt år er vel mer tvilsomt enn det har vært noen gang de siste tiårene. Det blir en...