Forsiden
Politikk
Organisasjon
Debatt
Pressesenter
Lenker
Kontakt DLF

Forsiden » Nyhetskommentarer
Nyhetskommentarer
 
07 Oktober, 2008
Statsbudsjettet legges frem kl 1000 i dag

KL 1000 i formiddag legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2009. Da får vi vite hvor mye det skal satse på eldreomsorg, oppussing av skoler, nybygging og sikring av veier, sykkelstier, studentenes økonomi, forskning, distriktsutbygging, kultur. Hvor mye vil gå til jazz, til rock, voksenopplæring, til fredsarbneid. Vi får vite hva som blir de nye avgiftene på tobakk og alkohol, biler og flyreiser. Vi får vite hvor nye det skal satses på ungdomsarbeid og u-hjelp, osv. osv.

Nordmenn flest synes dette er greit. De synes det er helt OK at vi skal betale 50 - 70 % av det vi tjener til det offentlige i skatter og avgifter, og at politikerne så skal fordele disse pengene slik de selv (altså politikerne) finner best.

Vi i DLF synes ikke dette er greit,. Vi mener at hver enkelt skal få beholde sine penger, dvs. at staten for skatter og avgifter til det offentlige skal være null, og at enhver da selv kan benytte sine egne penger slik han finner riktig: vil han benytte det til u-hjelp og distriktsutbygging så har han lov til det, vil han bruke lat på å skaffe seg et fint hus og en lekker bil så har han rett til dette. Og hor mye som skal brukes på skole, forskning, og eldreomsorg må kommet il uttrykk gjennom hans egen vurderinger i hvert enkelt tilfelle.

Vi er overbevist om at dersom folk få beholde sine penger (og ikke blir tvunget til å betalte dem til det offentlige) vil praktisk talt alle bruke pengene langt mer fornuftig og klokt enn det offentlige bruker penger i dag.

Dersom folk hadde fått beholde sine penger og kunnet bruke dem på det de vil ville vi ha hatt langt bedre veier en vi har i dag, vi ville ha hatt skoler som ikke hadde et behov for oppussing for flere milliarder kroner, vi ville hatt et helsevesen hvor sykehusene ikke hadde hatt milliardunderskudd, osv.

Så vi er helt uenige i det som er grunnlaget for stasbudsjett. Vi mener at praktisk talt alt staten skal bruke penter på burde være overlatt til private.

Dessuten, statsbudsjettet er politikernes vurderinger av hvordan penger bør brukes, og disse er til dels sterkt forskjellige fra hvordan privatpersoner bruker sine egne penger: politikere gir etter for pressgrupper, for stemningsbølger, de brukler penger på ting som vil gjøre dem populære i hjembygda, osv.

Vi vil som sagt at enhver skal få beholde sine penger selv, og bruke den slik han selv finner riktig. Da vil vi unngå det meste av den sløsing som politikere i dag bedriver.

Vi vil dog si at politi, rettsapparat og militært forsvar er legitime offentlige oppgaver, og siden vi pr nå ikke kjenner tallene som vil bli foreslått på disse punktene i budsjettet, vil vi kun si at de beløp som regjeringen vil foreslå er alt for små. Politi, rettsapparat og militært forsvar må opprustes kraftig - og dette inkluderer alt fra flere fengsler, høyere lønn til dommere, politifolk, og offiserer, og anskaffelser av våpen og utstyr til forsvaret slik at de kan være forberedt på eventuelle trusler som måtte komme

Tilbake til forsiden...

 

Email denne saken til:


Din emailadresse:


Melding (valgfritt):© Det Liberale Folkepartiet 2001-08
Oppdateres med Moveable Type
Serverplass levert av HIT