Forsiden
Politikk
Organisasjon
Debatt
Pressesenter
Lenker
Kontakt DLF

Forsiden » Nyhetskommentarer
Nyhetskommentarer
 
19 September, 2008
Hurtigruta

Å reise med Hurtigruta må være en fantastisk opplevelse! Å kunne se hele den vakre og ville kysten fra Bergen til Kirkenes i løpet av noen dager må være noe man aldri glemmer. Og Hurigruta er da også med årene i større grad blitt et tilbud til turister. Hurtigruta startet i 1893, og var da ment for transport av folk og gods, og den var et viktig knutepunkt for en rekke byer og tettsteder langs kysten.

Men etter hver har det kommet andre transport- og kommunikasjonsmåter, og behovet for Hurtigruta som transportmiddel og som det som knytter steder sammen er blitt sterkt redusert. Til gjengjeld har turisttrafikken økt, og spesielt amerikanske turister er imponert og begeistret over det de ser under turen fra Bergen til Kirkenes og tilbake.

Men som så mye annet i Norge går Hurigruta med underskudd, og ikke bare det, underskuddet øker. Vi siterer fra en omtale i e24:

”Staten må doble støtten [som i dag er 265 mill kr per år] til Hurtigruten hvis driften med dagens seilingsmønster skal bli lønnsom, mener forskningsleder Gisle Solvoll ved Høgskolen i Bodø.

Underskuddene de siste årene viser at det er nødvendig å øke støtten dersom Hurtigruten (HRG) skal kunne opprettholde dagens seilingsmønster, sier Solvoll til NRK.

Solvoll står bak en rapport der det heter at det i år ville vært nødvendig å doble støtten, til minst 500 millioner kroner. Selskapet har stor betydning for kystsamfunnene, heter det i rapporten.

– Dersom Hurtigruten skal klare å drive med overskudd, må staten øke støtten kraftig. Men for kystsamfunnene er dette viktig, sier han.” (sitat slutt).

At en virksomhet er lønnsom betyr at den skaper verdier. Det betyr at man får mer ut av virksomheten enn man putter inn. Dersom den ikke er lønnsom, dersom den går med tap, betyr det at den ikke skaper verdier, men at den forbruker verdier.

Når Hurtigruta går med underskudd så betyr det at den forbruker verdier, dvs. at de som er i kontakt med den ikke verdsetter tilbudet i så stor grad at det kan drives.

Det er to svar på en slik problemstilling. Man kan enten la virksomheten opphøre, noe som vil føre til at ressursene vil bli bedre utnyttet andre steder.

Eller man kan be om statsstøtte. Statsstøtte betyr at staten bruker tvang/vold for å få folk til å betale for noe de ikke er villig til å bruke penger på på frivillig vis.

Statsstøtte til Hurtigruta betyr at folk som ikke er interessert i å bruke penger på den allikevel tvinges til å gjøre det.

Alle former for statstøtte innebærer at folk fratas penger under trusler om vold, og at pengene så brukes på å opprettholde tilbud og virksomheter som det egentlig ikke er grunnlag for.

Det bør være slik at næringene skal holde liv i folk, det bør ikke være slik at folk skal holde liv i næringene. Statsstøtte betyr at folk tvinges til å holde liv i næringer som ikke er liv laga.

DLF er med på at Hurigruten har hatt en viktig oppgave for Norge og kystbefolkningen, og at en tur med Hurtigruta er en stor naturopplevelse. Men vi er imot all statstøtte, og DLF går derfor imot all statsstøtte til Hurtigruta. Vi mener at ethvert individ skal ha full rett til å disponere det det tjener og det de eier, og dersom noen vil bruke sine egne penger på en eksotisk båttur så har de all rett til det. Men staten har etter DLFs mening ingen rett til å tvinge noen til å finanseire båtturer som de ikke er interessert i, uansett hvor fantastisk turen er og uansett hva tradisjonen måtte være.

Tilbake til forsiden...

 

Email denne saken til:


Din emailadresse:


Melding (valgfritt):© Det Liberale Folkepartiet 2001-08
Oppdateres med Moveable Type
Serverplass levert av HIT