Forsiden
Politikk
Organisasjon
Debatt
Pressesenter
Lenker
Kontakt DLF

Forsiden » Nyhetskommentarer
Nyhetskommentarer
 
25 Juni, 2008
En farlig utvikling

I de siste årene har det i Vesten skjedd en farlig utvikling, en utvikling som er i ferd med å redusere vår frihet ytterligere. Det er mange eksempler, og de har alle en fellesnevner.

”Grand Prix kjendis Knut-Øyvind Hagen, fra Hamar og hans kamerat ble brutalt overfalt natt til søndag. Ved 3- tiden spiser Knut-Øyvind Hagen og en kamerat kebab på Grønland Torg. To personer av utenlandsk opprinnelse kommer bort for en tilsynelatende hyggelig prat.- De sier selv de er homofile og sammen diskuterer vi hvilke plasser som er bra å gå ut, og så videre, forteller Hagen. … Vi går hvert til vårt, og fem minutter senere møter vi på dem igjen. De flyr rett på oss, forteller Hagen. - Det var forferdelig. Dette var helt klart på grunn av vår legning.” (fra nrk.no)

"…en 17 år gammel fransk-jødisk gutt ble slått bevisstløs av en gjeng nordafrikanere i Paris lørdag. Gutten bar kippa og overfallet skyldtes sannsynligvis at han var jøde.

Frankrike har Europas største jødiske befolkning og Europas største muslimske. Grove antisemittiske angrep setter ikke bare myndighetene i forlegenhet.” (fra document.no)

"En gruppe på Facebook har startet en aksjon mot Shabana Rehman fordi hun under åpningen av Litteraturfestivalen på Lillehammer lekte med å tenne på Koranen. Gruppen, som har 580 medlemmer, har stikkord "Brenn Shabana", og mange av innleggene er meget aggressive.

I talen sa Shabana at hun ikke ville tenne på Koranen for det ville bare gi boka enda mer makt. Men dette poenget tillegger protestskriverne ingen vekt. De er opprørt over at Shabana i det hele tatt våget å røre ved Koranen. Mange av innleggene er personlige og hatske. (fra document.no)

"Ingen kritikk av sharia i FN. En rekke muslimske land har forhindret at det kan rettes kritikk mot overgrep i tilknytning til islams sharia-lover i FN`s Menneskerettighetsråd.

Under den nylig avsluttede samlingen i Menneskerettighetsrådet i Geneve protesterte en rekke islamsk land kraftig mot at deler av sharia-lovgivingen ble kritisert. Rådet avbrøt talen formannen for menneskerettighetsorganisasjonen Assosciation for World Education, David Littman, holdt, der han fordømte bruken av steining, kvinnelig kjønnslemlestelse og vielse av mindreårige i land der sharia blir brukt som lov.

Talen ble møtt med heftig kritikk fra Iran, Egypt og Pakistan, og ble avbrutt ikke mindre enn 16 ganger:

- Sharia er ikke til diskussion i dette råd, og islam skal ikke korsfæstes her, lød kritikken fra den egyptiske repræsentant. En pakistansk repræsentant, der taler på vegne af Organisationen for Den Islamiske Konference (OIC), siger, at OIC's 57 medlemslande er "meget imod enhver direkte eller indirekte diskussion af sharia".

Rådets president, rumenske Daru Romulus Costea, ga OIC medhold i protestene:

- Sharia skal ikke diskuteres i FN's Menneskerettighedsråd, og den slags emner bør undgås, da vi ikke har religiøse eksperter her i rådet, siger Daru Romulus Costea, der er afgående formand.(fra document.no)

"Tegningene til Strasbourg. Muslimske organisasjoner i Danmark klager saken mot Jyllands-Posten inn for menneskerettsdomstolen i Strasbourg, etter at en dansk domstol igjen fant at karikaturtegningene faller inn under ytringsfriheten.

"[Danish] Muslim organizations intend to take the case to the European Court of Human Rights," Muslim leader Mohammed Khalid Samha told IslamOnline.net on Friday, June 20. .. "We were quite sure that the Danish judiciary would not be fair to Muslims," said Samha. (fra document.no)

"Kapitulasjon på våre vegne. På rekke og rad står de frem og argumenterer for at ytringsfriheten er en dumhet. Den siste i rekken [en rekke som innholder bla gammelkommunisten Dag Solstad] er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Janne Haaland Matlary, som Aftenposten selvfølgelig trykker til sitt bryst.

Knapt noe illustrerer forskjellen på Danmark og Norge som nyheten om at Kurt Westergaard skulle drepes av en kampsportekspert, kontrastert mot Matlarys fredagskommentar i selvsamme Aftenpost: Ytringsdumhet

I Danmark utspilles et dødelig drama: to tunisiere har i lang tid overvåket Westergaards hus, tegnet opp rominndelingen, kartlagt hvor mange beboere det har, sjekket at det ikke finnes noen hund. Intet skulle overlates til tilfeldighetene. Westergaard skulle drepes med kampsportteknikk. Han er 73 år og ville som han selv sier "ikke hatt en sjanse".(fra document.no)

"Hva er det med norske journalister? Først kom profeten Solstad og slaktet ytringsfrihetens hellige ku, så fulgte professor Matlary med sin definisjon av ytringsdumhet, og nå har leder av VGs kommentaravdeling Anders Giæver sluttet seg til flokken som latterliggjør folk som bruker ytringsfriheten på bekostning av andre (VGs definisjon) - risikofritt.

Alle finner de argumenter for å vise at ytringsfrihetens bolde riddere er latterlige. De sitter hjemme på bjerget og blåser seg opp, mens andre må ta støyten. (fra document.no)

Dette var et stort knippe alvorlige saker. (At mange av dem er hentet fra document.no kommer av at de er svært gode på dette området og at alle andre store presseorganer er løgnaktige.)

Hva er så fellesnevneren her? Jo, alle angrep på individuell frihet kommer fra krester som sogner til islam.

Alle disse angrepene kommer fra mennesker som vil at andre skal rette seg etter deres religion - og hvis de ikke vil rette seg etter det islam påbyr så mener de at det har rett til å bruke vold og trusler til å gjennomføre det de ønsker; de vil ikke at homofile skal praktisere sin kjærlighet, de vil ikke at vi skal ha ytringsfrihet, de vil ikke at vi skal ha religionsfrihet, og de vil bruke alle metoder – vold, trusler, FN, Strasbourg - for å få gjennomslag.

Verst er det at en rekke fremtrenede intellektuelle i Norge (og Vesten for øvrig) ikke står imot, men tvert imot ønsker å gi etter for kravene fra det som reelt sett er barbarer. Ikke bare de nevnte Solstad og Matlary - at kommunister og katolikker finner hverandre og kaster seg på en kamp mot ytringsfriheten burde egentlig ikke overraske noen - men også fremtredende norske regjeringsmedlemmer sammen med stortingspresidenten har stått opp og bedt oss rette oss etter det militante muslimer ønsker seg. Og ”the gentlemen of the press” er i alt for stor grad feige, kunnskapsløse, unnvikende og løgnaktige – hvis de da ikke i bunn og grunn direkte støtter det militant islam krever.

DLF synes at dette er en meget farlig utvikling. Vi vil ha frihet, vi mener at frihet er det eneste grunnlag for et sivilisert, fredelig og harmonisk samfunn, og at islam er en stor trussel. NB Vi er for religionsfrihet, muslimer skal ha all rett til å dyrke sin religion, men de skal ikke ha rett til ved tvang, trusler og vold å forsøke å redusere den frihet vi fortsatt har igjen i Vesten.

Det som er verst er at ingen som slipper til i den allmenne debatt forsvarer frihet fullt og helt. Generalsekretær Edgar Kokkvold forsvarer ytringsfriheten på en udmerket måte, og all ære til ham for det. En annen som våger å si sannheten er Hege Storhaug. Disse to er vel de eneste helter vi finner i Norge i dag. På de områder hvor de velger å kjempe støtter vi dem fullt ut, men ellers er det få, og som sagt er det ingen i den allmenne debatt som kjemper for full individuell frihet.

Siden det er så få som kjemper for frihet er det all grunn til å være urolig for fremtiden.

Tilbake til forsiden...

 

Email denne saken til:


Din emailadresse:


Melding (valgfritt):© Det Liberale Folkepartiet 2001-08
Oppdateres med Moveable Type
Serverplass levert av HIT