Forsiden
Politikk
Organisasjon
Debatt
Pressesenter
Lenker
Kontakt DLF

Forsiden » Nyhetskommentarer
Nyhetskommentarer
 
27 September, 2006
FNs virkelige ansikt

Den er gammel, vitsen om at de gale har overtatt styringen i galehuset, men den er i blant treffende. Meget treffende er den om det som forleden skjedde i FNs hovedforsamling.

Først var det Venezuelas diktator Hugo Chavez (han er folkevalgt, men han er allikevel en diktator) som holdt en bølleaktig tale hvor han blant annet omtalte president Bush som ”djevelen”.

Så kom turen til representanten for Irans islamistisk diktatur. President Ahmadinejad er en person som benekter at et stort antall jøder ble drept under annen verdenskrig, som ønsker at Israel skal fjernes fra kartet, og som har sagt at "If you want to have good relations with the Iranian people in the future, you should acknowledge the right and the might of the Iranian people, and you should bow and surrender to the might of the Iranian people. If you do not accept this, the Iranian people will force you to bow and surrender." Han representerer et forferdelig terrorstyre, et styre som nå er i ferd med å utvikle atomvåpen, og som i et par tiår på alle vis har støttet terroraksjoner mot Vesten.

Det skulle være unødvendig å gi flere konkreter for å illustrere hva FN er. FNs eneste funksjon er å la terrorister og diktatorer en talerstol i den siviliserte verden. Dessverre finner lederne i den siviliserte verden seg i dette. Dessverre sitter i FN representanter for siviliserte land og lytter til fanatiske islamister og kommunister som Ahmadinejad og Chavez.

Men vi sa innledningsvis at de gale har overtatt styringen – sannheten er at slik har FN vært hele tiden: i lang tid har verdens verste terrorstyrer vært med i FN, både kommunistiske og islamistiske diktaturer er medlemmer på lik linje med siviliserte land. Også typer av samme kaliber som Chavez og Ahmadinejad har tidligere fått benytte FNs talerstol: Arafat har benyttet den (og han hadde revolvere i beltet da han talte), venstresidens yndlinger Fidel Castro og Robert Mugabe har talt i FN, og også IRAs Gerry Adams. Usiviliserte barbarer har altså i lang tid sluppet til i FN.

Den siviliserte verden er alt for ettergivende overfor terrorister og tyranner, og FN illustrerer dette klart og tydelig. Vestens ledere bør trekke sine land ut av FN, og så kan verdens diktatorer møtes i Havna eller i Teheran hvis de vil. Neppe like fristende som å reise til New York, men det får de finne seg i.

Vi skrev at ”FNs eneste funksjon er å la terrorister og diktatorer en talerstol i den siviliserte verden” – men har ikke FN bedrevet mye humaitært arbeid, og skapt fred en rekke steder? Vi vil si at FN ikke har skapt fred noe sted, med Kypros på 70-tallet som mulig unntak Den store innsatsen i Midt-Østen har ikke gitt fred, men kun lagt begrensinger på Israels muligheter til å forsvare seg. De FN-ledede aksjonene i Korea på 50-tallet i Kuwait i 1991 kunne USA og noen få allierte klar alene. Og mht det humanitære arbeidet vil vi si det samme: USA og noen allierte kunne klart dette bedre alene.

Aller verst er at FN viker unna de virkelig store problemene: for eksempel blir det nå pågående folkemordet i Drafur, hvor militante muslimer slakter ned hundretusener kristne, ignorert.

Så FN er fullstendig bankerott, og da tenker vi ikke bare økonomi, vi tenker også moral. FN er basert å det prinsipp om at alle land er likeverdige, enten det er noenlunde frie vestlige land, eller kommunistiske (som i dag Cuba og Nord-Korea) eller islamistiske diktaturer (som Iran og Saudi-Arabia). Dette prinsippet betrakter siviliserte land og bandittstater som moralsk likeverdige, og vi tar sterk avstand fra dette. Bandittstater bør i beste fall boikottes, og i verste fall, hvis de truer de siviliserte land, bør deres regimer avsettes og deres kampevne og kampvilje bør tilintetgjøres. Men med dagens FN er dette umulig.

Uansett, det som bør skje er at de vestlige og noenlunde frie land trekker seg ut av FN og etablerer en ny organisasjon, en organisasjon som kan forsvare Vestens verdier, og som i tilstrekkelig grad kan slå tilbake både militært og økonomisk mot de som går til angrep mot Vesten.

Tilbake til forsiden...

 

Email denne saken til:


Din emailadresse:


Melding (valgfritt):



© Det Liberale Folkepartiet 2001-08
Oppdateres med Moveable Type
Serverplass levert av HIT