Forsiden
Politikk
Organisasjon
Debatt
Pressesenter
Lenker
Kontakt DLF

Forsiden » Nyhetskommentarer
Nyhetskommentarer
 
22 Juni, 2006
«NHO lei av fagre løfter»

Overskriften har vi hentet fra Næringsliv24, hvor artikkelen fortsetter slik: «Administrerende direktør Finn Bergesen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) føler seg mer og mer alene. Han er frustrert over politikere som sier én ting, og så gjør noe helt annet.
....

- Ser du ingen unntak i politikken?

- Jeg vet egentlig ikke om noen, sier han.

På spørsmål om han frykter at det tradisjonelt næringsvennlige Høyre er på vei over i fordelingspolitikken, svarer han ikke direkte.

- Du kan skrive at jeg er veldig skuffet over den forrige regjeringen, hvor Høyre satt. Den hadde et klart flertall for å fjerne formuesskatten gjennom fire år. Det var ikke noe problem med løftene, men de gjorde ikke noe, sier han.

- Nok en gang ser vi at programmene bare er politisk retorikk. Sannhetens øyeblikk kommer i statsbudsjettet.

- Og der svikter selv gamle venner i Høyre?

- Nå vil jeg ikke gå konkret inn på det. Men vi ser en sammenklumping i sentrum, der partiene overbyr hverandre for å gi velgerne velferdsgoder. Vi er ikke imot velferdsordninger, men vi er opptatt av at vi må skape verdiene som betaler for dem, sier han. (Sitat slutt.)

Næringslivets forsvarer har så rett. De andre partiene svikter næringslivet. Hvorfor? Vi kunne sagt mye om dette, men la oss kun si følgende: Politikere stiller til valg. Deres mål er å oppnå stemmer. Hvordan vi de få stemmer? Ved å gi løfter, og ved å vise til handling på basis av tidligere løfter. Hva slags løfter og handlinger gir stemmer?

Vil et parti få stemmer dersom det lover å la folk og bedrifter få beholde sine egne penger og å la dem få styre det de eier som de ønsker, eller vil de få stemmer ved å si at «vil skal be alle, spesielt de som har mest, om å bidra mer til fellesskapet, og så vil vi bruke penger til alles beste. Ved å stemme på oss vil vi gi dere bedre skole, vi vil gi dere bedre helsevesen, vi vil gi mer til distriktene, vil vil opprette flere - og mer generøse! - støtteordninger, osv.»

Dette spørsmålet er retorisk, svaret er gitt: det er i dag ingen stemmer å hente på å gå inn for å la folk få beholde det de selv eier, men det er mengdevis av stemmer å hente på å love folk alle mulige offentlige tilbud og tjenester på andres bekostning.

Det er derfor alle (de store) partiene stadig beveger seg til venstre. To eksempler: FrP var en gang et parti som var sterk tilhenger av individets frihet, i dag er det et sosialdemokratisk arbeiderparti med styrket offentlig velferd som sitt hovedformål; og Høyre, som fortsatt iblant av enkelte betraktes som «næringslivets parti», er blitt til det som artikkelen beskriver slik: «Når også Høyre skal profilere seg på «velferd og verdier», er det ingen igjen som er opptatt av å skape verdiene før de deles ...».

Det er dog ikke helt korrekt når det påstås at «det er ingen igjen som er opptatt av å skape verdiene». DLF er svært opptatt av dette.

Ja, DLF er et lite parti, men dette kommer av at få deler våre meninger, det er få som er opptatt av å skape verdiene, de aller fleste er opptatt av å fordele andres verdier.

Så, de meninger som NHO etterlyser er meget radikale, det er få som støtter dem, og det partiet som støtter dem er meget lite. Det virker på oss som om NHO ikke helt er klar over hvor radikale meninger de forfekter. (Og NHO er heller ikke konsekvente når de sier at "Vi er ikke imot velferdsordninger, men vi er opptatt av at vi må skape verdiene som betaler for dem" – NHO går her inn for to mål som ikke er forenlige. Offentlige velferdsordninger vil nødvendigvis føre til en stadig mindre vektlegging av verdiskapning. Og et offentlig tilbud må nødvendigvis i det store og hele bli dårligere og dårligere over tid, en velferdsstat og et velferdssamfunn er uforenlige.)

Men tilbake til NHOs ønske om en mer næringslivsvennlig politikk: Dersom NHO tror at de kan få reell oppslutning i noen av de store partiene om sitt ønsker, så tar de feil; de andre partiene kommer i praktisk politikk til å fortsette sin stadig mer næringslivsfiendtlige politikk. Slik må det nødvendigvis bli i velferdsstaten.

DLF arbeider for å øke den individuell friheten, dvs. vi arbeider for enhvers rett til å styre sitt eget liv, til å styre sin egen eiendom, til å styre sine egne penger. Dette inkluderer bedriftseiere. Vi vil at bedriftseierne skal styre bedriften og de verdier som skapes; vil er sterkt imot at politikere skal styre bedriftene, og vi er imot at politikerne skal styre det som skapes i bedriftene.

Ingen andre partier arbeider for dette (selv om enkelte av dem vil komme med svake, vage og tomme løfter på dette området, og i praktisk politikk vil de også svikte disse løftene, slik Bergesen nå fastslår at Høyre gjør). Grunnen er altså at det ikke er stemmer å hente på slikt.

NHO, og alle andre som er opptatt av og forstår viktigheten av verdiskapning, bør derfor støtte DLF.
.
.
.
.
.
.

Fra og med i dag 22. juni tar vi som skriver kommentarene her sommerferie. I de neste ukene vil altså denne siden ikke få sine daglige oppdateringer. Allikevel kan det hende at det kommer en og annen kommentar, men de daglige kommentarene vil ikke bli tatt opp igjen før i begynnelsen av august.

Vi vil ønske alle våre lesere en fortsatt god sommer.

Tilbake til forsiden...

 

Email denne saken til:


Din emailadresse:


Melding (valgfritt):© Det Liberale Folkepartiet 2001-08
Oppdateres med Moveable Type
Serverplass levert av HIT