Forsiden
Politikk
Organisasjon
Debatt
Pressesenter
Lenker
Kontakt DLF

Forsiden » Nyhetskommentarer
Nyhetskommentarer
 
07 September, 2005
Høyre under falsk flagg

”Enjoy capitalism” er det flotte slagordet som pryder enkelte av Unge Høyres valgkampeffekter. Og hadde det vært så vel! Hadde det vært så vel at Høyre med dette mente at de var tilhengere av kapitalisme/individuell frihet.

Men dessverre er det ikke slik, Høyre er like sosialdemokratisk grått og kjedelig og like store motstandere av individuell frihet som de andre sosialdemokratene. I går fant vi nok en sak som viser at Høyre er enda verre enn vi hadde trodd. Men la oss før vi omtaler den saken nevne noen få punkter fra den lange listen som viser at Høyre egentlige budskap er ”please, try to enjoy socialdemocracy!”.

Høyre støtter røykeloven

Høyre vil tvinge igjennom kvinnerepresentasjon i private aksjeselskapers styrer

Høyre støtter bioteknologiloven, som legger store begrensinger på viktig forskning

Høyre er imot at det skal være mulig å tjene penger på skoledrift

Høyre er tilhenger av barskogvern

Høyre støtter obligatoriske tjenestepensjoner

Høyre gikk inn for en økning av merverdiavgiften

Høyre mener at prinsipielt sett bør skattenivået være på ca 50%

Og vi minnes det perfekte Høyreslagord: "Vi vil ikke styre mindre, vi vil styre bedre!".

Den siste saken vi har sett gjelder den såkalte DVD-avgiften. Bestiller en privatperson en vare fra utlandet, og den koster mer enn kr 200, må han betale moms og et gebyr til myndighetene (denne avgiften gjelder ikke kun DVDer og CDer, den gjelder alle varer unntatt bøker).

Denne avgiften har irritert mange mennesker i mange år, og det har vært et sterkt ønske om å heve den (også her er DLF annerledes enn de andre: vi vil fjerne denne avgiften helt - kapitalisme innebærer frihandel, og all toll og alle avgifter på kjøp fra andre land er i strid med kapitalismen).

Denne avgiften er nå så forhatt at til og med de rød-grønne nå ønsker å gjøre noe med problemet, de ønsker å heve grensen til 1000 kr. Gjett hvem som er i mot denne hevingen? Høyre er imot.

Og ikke nok med det, begrunnelsen er også totalt uholdbar. Vi siterer fra Dagbladet, som siterer en politisk rådgiver fra Høyre:
”[Denne avgiften] er ikke omtalt i programmet, men dette er ikke noe Høyre ønsker å prioritere. Effekten vil være at man skader norske arbeidsplasser, sier Villeman Vinje, rådgiver for Høyres stortingsgruppe til Dagbladet.no.”

Vinje påtår at å fjerne avgiften vil skade norske arbeidsplasser! Dette er det rene tøv. Ja, det er slik at beskyttelsestoll på kort sikt kan beskytte en bestemt bransje, men på sikt er den skadelig også for den bransjen som får slik kunstig hjelp. Men det er feil at beskyttelsestoll kan beskytte *norske* arbeidsplasser.

Dersom nordmenn velger å kjøpe noe utenlandsk heller enn norsk, vil utlendinger sitte med norske kroner som betaling. Disse pengene kan de kun bruke i Norge. Dette innebærer at hvis enkelte norske arbeidsplasser går tapt fordi nordmenn vil kjøpe gode og billige utenlandske varer heller enn dyre og dårlige norske varer, vil utlendingers etterspørsel etter norske varer øke tilsvarende, og det hele vil ga opp i opp. I tillegg vil det være en nyttig og lønnsom effekt at både utlendinger og nordmenn får kjøpt bedre varer til en lavere pris, og dette vil igjen føre til øket spesialisering, også internasjonalt mellom land, noe som igjen øker velstanden for alle.

På en måte er vi hverken overrasket over Høyres manglende innsikt i sosialøkonomi, eller deres forøk på å selge sin sosialdemokratiske politikk under den høyverdige kapitalisme-fanen. La oss håpe at mange nok er i stand til å gjennomskue dette og ikke stemme Høyre på valgdagen.

Tilbake til forsiden...

 

Email denne saken til:


Din emailadresse:


Melding (valgfritt):© Det Liberale Folkepartiet 2001-08
Oppdateres med Moveable Type
Serverplass levert av HIT