Forsiden
Politikk
Organisasjon
Debatt
Pressesenter
Lenker
Kontakt DLF

Forsiden » Nyhetskommentarer
Nyhetskommentarer
 
11 April, 2005
DLFs landsmøte 2005

Årets landsmøte i DLF ble avholdt lørdag 9. april. Etter den politiske debatten ble resolusjoner med følgende innhold vedtatt:

Aldri mer 9. april
Etter at den politiske venstesiden hadde ødelagt det norske forsvar på 20- 30-tallet, hadde Norge små muligheter til å gjøre motstand da vi ble angrepet av Tyskland 9. april 1940. Etterkrigsgenerasjonen lærte av dette, og med slagordet «Aldri mer 9. april» bygget de opp et sterkt forsvar som i betydelig grad var med på å stanse kommunismens ekspansjon.

Dessverre har den generasjon som styrer Norge i dag glemt denne dyrekjøpte leksen, og Norges forsvar er idag langt svakere enn det burde være. DLF er klar over farene i den verden vi nå lever i , og vi går i motsetning til de andre partiene inn for en kraftig styrkning av Norges militære forsvar. DLF ønsker også at forsvaret skal moderniseres slik at det er rede til også å møte den nye type angrep og terroraksjoner som vi i disse tider også kan bli rammet av. Staten bør derfor sørge for tilstrekkelig og forutseende vern mot angrep fra totalitære grupper, politiske eller religiøse.

DLF vil gjeninnføre kontrakts- og eiendomsretten i Norge
I de siste årene har eiendomsretten, som i tiden etter 1814 sto meget sterkt i Norge, blitt kraftig innskrenket. Noen ferske eksempler er
- likestillingsloven, herunder kvotering
- arbeidsmiljøloven
- røykeloven
- lov om motorisert ferdsel i utmark
- skatteloven
- loven om barskogvern.

DLF innser at den private eiendomsrett er den eneste garanti for frihet, og tar derfor sterk avstand fra alle statlige begrensninger i den private eiendomsretten. DLF vil gå inn for at alle lover som begrenser den private eiendomsrett avvikles

Ja til homofile ekteskap
DLF går inn for å gjøre ekteskapsloven kjønnsnøytral, slik at homofile ekteskap blir tillatt i Norge.

DLF mener at ethvert myndig individ har rett til å inngå frivillige avtaler med andre individer, uavhengig av deres kjønn eller legning. Derfor bør også ekteskapsloven gjøres nøytral på disse punktene.

Nei til politiets rett til å kontrollere våpeneieres hjem uten skjellig grunn
Politiet kan i dag uten noen spesiell grunn gå inn i alle private hjem hvor beboerne eier lovlige våpen for å undersøke om våpnene oppbevares i samsvar med forskriftene. Etter DLFs mening kan dette åpne for misbruk, og DLF vil gå inn for å avvikle denne ordningen. Politiet skal selvsagt ha all rett til å foreta undersøkelser hjemme hos folk hvis det finnes gode grunner til å mistenke at ulovligheter forekommer, men uten slik begrunnelse skal politiet etter DLFs syn ikke kunne gå inn i private hjem. DLF vil altså oppheve politiets visitasjonsrett i private hjem ifb. eie av våpen i dagens lov.

DLF vil også gi alle lovlydige borgere ufravikelig rett til erverv av sivile våpen.

Valg
Etter debatten var det valg, og leder Vegard Martinsen ble gjenvalgt. Gjenvalgt ble også nestleder K. E. Braaten og generalsekretær Per Arne Karlsen. Nye medlemmer av sentralstyret ble Tore Aabø og Martin Johansen.


Tilbake til forsiden...

 

Email denne saken til:


Din emailadresse:


Melding (valgfritt):© Det Liberale Folkepartiet 2001-08
Oppdateres med Moveable Type
Serverplass levert av HIT