Forsiden
Politikk
Organisasjon
Debatt
Pressesenter
Lenker
Kontakt DLF

Forsiden » Nyhetskommentarer
Nyhetskommentarer
 
11 Mars, 2004
Sosialister

I de siste dager har vi i et par saker direkte kunnet observere hvordan sosialister egentlig er. Vi tenker på SVs holdning til Mehmet-saken (hvor dagens bioteknologilov hindrer den lille gutten Mehmet i å få den behandling som vil helbrede ham for store plager), og i holdningen til resultatet i en eventuell folkeavstemning om norsk medlemskap i EU (mange i SV vil ikke rette seg etter et knapt Ja-flertall).

Vanligvis fremstiller sosialister seg som vanlig folks talsmenn, som de som kjemper på vegne av folk flest mot "makta". Men egentlig er sosialismen, en bevegelse som ble startet på første halvdel av det nittende århundre, en konservativ reaksjon på de radikale endringer i samfunnet som den økede individuelle friheten – kapitalismen – førte med seg. Sosialister, da som nå, ser på seg selv som en elite, og de forakter alt som er resultat av de frivillige valg folk flest selv foretar. Sosialister ønsker egentlig å opprettholde et slags føydalvesen, men med dem selv som de nye føydalherrer. Både sosialismens teori og praksis bekrefter dette på en overveldende måte.

La oss se på noen eksempler.

De vil opprettholde tidligere tiders bosettingsmønstre (med distriktsstøtte) selv om næringsgrunnlaget er forandret. De vil ofte hindre riving av gamle bygninger (med ordninger som riksantikvaren), og de legger hindringer i veien for bygging av nytt (med systemer som offentlig regulering av eiendommer). De har via et villniss av byråkratiske regler gjort det vanskelig å etablere nye virksomheter, og prøver ofte å forhindre nedleggelse av gamle virksomheter.

Man kan også nevne sosialistenes motstand mot innføring av fjernsyn, motstand mot innføring av fargefjernsyn, motstand mot kabel-TV og satelitt-TV. Og motstand mot nærradio og kommersiell radio.

Sosialister foretrekker ofte gammel teknologi fremfor ny: de var imot bygging av ny hovedflyplass og sa «bruk heller tog», de er motstandere av privatbilismen og sier «reis heller kollektivt». De er imot kjøpesentre, og oppfordrer folk til å bruke kjøpmannen på hjørnet.

Og når det gjelder eventuell forsterkning av drivhuseffekten ønsker de til og med at været skal være som det har vært før!

Sosialister har bare forakt til overs for vanlige folks smak (innen litteratur, innen musikk, innen TV-underholning) og vaner (ferievaner, festvaner).

Og mht EU ønsker de å opprettholde dagens tilstand selv om folket i en avstemning sier noe annet. Og siden det er resultater av moderne bioteknologi som kan helbrede Mehmet, så vil de heller la ham og andre i samme situasjon lide enn å åpne for frihet på dette område.

Makten bør fratas sosialistene og føres tilbake til de som sosialistene i dag herser med: makten bør overføres fra politikerne og føres tilbake til hvert enkelt individ, dvs. hvert enkelt menneske bør få tilbake full disposisjonsrett over sitt liv, sin inntekt og sin eiendom.

Tilbake til forsiden...

 

Email denne saken til:


Din emailadresse:


Melding (valgfritt):© Det Liberale Folkepartiet 2001-08
Oppdateres med Moveable Type
Serverplass levert av HIT