Forsiden
Politikk
Organisasjon
Debatt
Pressesenter
Lenker
Kontakt DLF

Forsiden » Nyhetskommentarer
Nyhetskommentarer
 
04 Mars, 2004
Etisk uforsvarlig

I nyhetsendinger på TV har vi de siste dager sett reportasjer om en liten gutt som lider av en meget sjelden sykdom, og som pga. denne må til en smertefull behandling på sykehus hver tredje uke så lange han lever.

Nå er der slik at hans problemer i stor grad kunne ha blitt løst, men den eneste løsningen som finnes forutsetter forskning på befruktede egg, noe som fundamentalistene i KrF og SV har klart å få forbudt i Norge. Begrunnelsen for forbudet, som KrF har klart å få med seg et flertall for å gjennomføre, er at forskning på befruktede egg er etisk uforsvarlig.

Her viser dagens allmenne grunnsyn seg klart og tydelig: det som er etisk er det som innebærer selvoppofrelse. KrF & co vil av det de kaller etiske grunner heller la en liten gutt lide enn å tillate det de kaller ”tukling med skaperverket”.

Vi har det motsatte syn på dette. Vi er mot den etikken som innebærer selvoppofrelse og lidelse, vi mener at selvoppofrelse er etisk uforsvarlig. Vi mener også at det å tvainge andre til å lide, som KrF her gjør, er etisk stt forkastelig. Vi er tilhenger av alt som gjør menneskers liv bedre, og mener at denne etikken – selvrealisering eller rasjonell egoisme – er høyverdig. Kan man redusere eller fjerne menneskers lidelser med forskning, så er vi ikke bare tilhengere av dette, vi mener at slik forskning er etisk sett beundringsverdig.

Nå når KrF & co direkte på TV kan se den lidelse som deres politikk fører med seg, så får vi håpe at de viker tilbake og tillater slik forskning som de hittil har klart å forby.

Tilbake til forsiden...

 

Email denne saken til:


Din emailadresse:


Melding (valgfritt):© Det Liberale Folkepartiet 2001-08
Oppdateres med Moveable Type
Serverplass levert av HIT