Forsiden
Politikk
Organisasjon
Debatt
Pressesenter
Lenker
Kontakt DLF

Forsiden » Nyhetskommentarer
Nyhetskommentarer
 
01 Mars, 2004
Drivhuseffekten: helt motsatt!

Sammenhengen mellom drivhuseffekten/global oppvarming og drivhusgasser er helt motsatt av hva miljøbevegelsen har påstått de siste 15 år sier en artikkel i Aftenposten i går. Det er ikke slik at opphopning av drivhusgasser fører til klimaendinger, klimaendringer fører til opphopning av drivhusgasser. (Dette er neppe det endelige forskningsresultatet, men det viser at problemstillingen er mer komplisert enn vanligvis blir fremstilt.)

For å motvirke den globale oppvarmingen har politikerne med stor iver pålagt oss miljøavgifter – dette for å forandre vår oppførsel (mindre bilkjøring, lavere forbruk) for dermed å redusere våre utslipp av drivhusgasser slik at den globale oppvarmingen skal bli mindre enn den ellers ville ha blitt. Kan vi nå håpe at disse avgiftene blir fjernet? Neppe.

Men hva er egentlig sannheten bak miljøbevegelsens påstander? De har påstått at menneskelig aktivitet i form av brenning av fossile brennstoffer (olje, kull) fører til en økning av visse gasser i atmosfæren, og at dette fører til klimaforandringer som vil ha negative konsekvenser.

Sannheten er som følger:

*Klimaet har skiftet i alle tider – klimaet har aldri vært stabilt.

*I de siste 100 år var det en merkbar økning i gjennomsnittlig temperatur (av størrelsesorden en grad) frem til ca 1950. Deretter har økningen vært svært liten, selv om det er i perioden etter 1950 at utslippene av drivhusgasser har vært størst. Det er intet som tyder på at denne økningen i gjennomsnittstemperatur er unormal.

*Det er funnet sterk korrelasjon mellom solaktivitet (som sender ut energi) og jordens gjennomsnittstemperatur.

*Skal vi tro pressen, så er det fleste fagfolk innen dette området av den overbevisning at forbrenning av fossile brennstoffer må reduseres slik at store klimaendringer kan unngåes. Det finnes dog et stort antall videnskapsmenn som hevder at menneskelig aktivitet har liten eller ingen innvirkning på klimaet.

*Miljøbevegelsen tar for gitt at klimaendringer vil ha negative effekter. Det er ingen grunn til å tro at de har rett i dette.

*Miljøbevegelsen ser bort fra de sikre og sterkt negative følgene som en kraftig reduksjon av forbrenning av olje og kull vil medføre for industrien og dermed for velstanden i verden.

*Miljøbevegelsen går sterkt imot atomkraft som gir ren og sikker energi, og som ikke medfører utslipp av drivhusgasser.

*Miljøbevegelen ønsker politisk tiltak for å hindre klimaendringer, og ignorerer en kolosasal mengde kunnskap som viser at politisk tiltak ikke kan løse noen oppgaver på en rimelig måte: politikere/det offentlig kan verken drive skoler, sykehus, trygdeordninger, togselskaper eller noe annet på en måte som gir en rimelig kvalitet.

DLF går derfor imot alle politiske tiltak som gir seg ut for å ha som formål å hindre klimaendringer.

Tilbake til forsiden...

 

Email denne saken til:


Din emailadresse:


Melding (valgfritt):© Det Liberale Folkepartiet 2001-08
Oppdateres med Moveable Type
Serverplass levert av HIT