Forsiden
Politikk
Organisasjon
Debatt
Pressesenter
Lenker
Kontakt DLF

Forsiden » Nyhetskommentarer
Nyhetskommentarer
 
09 Februar, 2004
Hvem lyver?

I det siste er det blitt rimelig tydelig at man ikke har klart å finne masseødeleggelsesvåpen (MØV) i Irak, til tross for at president Bush og statsminister Blair la vekt på dette som en begrunnelse for krigen mot Irak våren 2003.

Flere kommentatorer konkluderer nå at Bush (og Blair) løy om dette, for eksempel lederskribenten i dagens Dagsavisen, og politisk redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten 4/2. Stanghelles artikkel har tittelen ”Det store bedraget” og Stranghelle sier blant annet at ”Det som skulle legitimere Irak-krigen viser seg å være et gigantisk bedrag”.

Dette er feil. Enten lyver disse kommentatorene, eller så har de svært mangelfulle kunnskaper om temaet.

Kommentatorene sier altså at den eneste grunn USA og de allierte hadde for å gå til krig var at Irak hadde MØV. I den nevnte artikkel tar Stanghelle overhode ikke opp de andre årsakene til de alliertes krig for å avsette Saddam våren 2003.

Det er mange grunner til at kritikken mot Bush og Blair er totalt forfeilet. Før krigen trodde alle – FN, FNs våpeninspektører, regjeringene i Frankrike og Russland – at Irak virkelig hadde MØV.

Iraks regjering innrømmet i 1990 til FNs våpeninspektører at de hadde produsert 8500 liter antrax og noen tonn nervegass. Hvor er dette nå? FNs inspektører har forsøkt å finne ut dette i mange år. Siden Saddam ikke ville fortelle hvor dette materialet var, var det rimelig å slutte at han hadde gjemt det unna.

La oss også se på den rapporten som Hans Blix leverte til sikkerhetsrådet 27/1-03. Ang spørsmålet om antrax sa Blix at det ikke finnes noe overbevisende materiale som tydet på at det var destruert. Han sa også at det var ”strong evidence" som tydet på at Irak hadde produsert mer enn de hadde innrømmet, og at noe av det fortsatt var tilgjengelig. Blix rapporterte også at Irak hadde 650 kg med "bacterial growth media", nok til å produsere 5.000 liter antrax.

Videre rapporterte Blix at Irak hadde innrømmet at de hadde produsert 6500 "chemical bombs", men at det ikke var mulig å finne ut hvor de var og hva som hadde skjedd med dem. Blix’ team hadde regnet ut at mengden kjemiske stridsmidler i disse bombene var 1000 tonn. Som Blix fortalte til Sikkerhetsrådet, "siden det ikke fines bevis for at disse er ødelagt, må vi anta de er et eller annet sted”.

Den tyske sikkerhetstjenesten sa i 2001 at Irak i løpet av fem år kunne ha atombomber, og raketter som kunne føre dem til Europa.

Også den franske presidenten, Jacques Chirac sa I februar at Irak sannsynligvis hadde masseødeleggelsesvåpen, og at “vi må finne dem og destruere dem”.

Tyrannen Saddam Hussein hadde til og med brukt MØV like overfor grupper av Iraks egen befolkning.

Hvis det nå viser seg at Irak allikevel ikke hadde MØV da krigen brøt ut, så viser det som er nevnt ovenfor med all tydelig klarhet at frykten for at Irak hadde slike våpen før USA invaderte Irak var høyst reell.

Vi må heller ikke glemme at Golfkrigen 1991 sluttet med en våpenhvileavtale, og at i denne avtalen forpliktet Irak seg til å destruere sine MØV og å dokumentere dette overfor FNs inspektører. Irak la aldri frem noen slik dokumentasjon, og når FNs inspeksjoner ble sabotert av Saddam, hadde man all grunn til å tro at Irak virklig hedde MØV. Dessuten truet FN Irak med krig gang på gang, men siden FN kun er en prateklubb som ikke kan sette makt bak sine resolusjoner, hadde Saddam ingen grunn til å frykte at hans kontinuerlige sabotering av inspeksjonene ville føre til alvorlige konsekvenser. Det USA og de allierte gjorde når de gikk til krig mot Irak var kun å gjøre det som FN i en årrekke hadde truet med å gjøre.

Det var også flere andre grunner (enn Iraks besittelse av MØV) til krigen mot Irak. Viktigst var at USA i de siste tyve år er blitt utsatt for en rekke terrorangrep fra grupper basert i dette området, og det er hevet over tvil at Saddam Hussein har støttet slike grupper. Dette er alene god nok grunn til krigen. Kun ved å fjerne de regimer som støtter terrorgrupper kan man nedkjempe terroren. Og mengden terroraksjoner gikk kraftig ned etter at USA innledet sin krig mot terror sent i 2001.

Dessuten må man heller ikke glemme, som kritikerne av Bush og Blair ser ut til å gjøre, at Saddam Hussein en svært brutal tyrann, og at tyranner bør avsettes.

Det skulle være unødvendig å tilføye at det er de som påstår at Bush løy som lyver.

Mer om denne problemstillingen kan man finne i disse artiklene.

http://www.frontpagemag.com/Articles/ReadArticle.asp?ID=12034

http://www.frontpagemag.com/Articles/ReadArticle.asp?ID=12068

Tilbake til forsiden...

 

Email denne saken til:


Din emailadresse:


Melding (valgfritt):© Det Liberale Folkepartiet 2001-08
Oppdateres med Moveable Type
Serverplass levert av HIT