Forsiden
Politikk
Organisasjon
Debatt
Pressesenter
Lenker
Kontakt DLF

Forsiden » Nyhetskommentarer
Nyhetskommentarer
 
31 Mars, 2004
Sikkerhetstiltak øker usikkerheten?

I de siste tiår år har politikerne påtvunget oss en rekke såkalte sikkerhetstiltak: påbud om bruk av bilbelte i bil, påbud om bruk av hjelm for visse typer syklister, osv. Men virker de etter hensikten?

Et oppslag i Aftenposten i dag forteller at et bestemt sikkerhetstiltak – fotobokser til overvåkning av veitrafikk – ifølge Politimetodeutvalget virker stikk i strid med sin hensikt: ”Slakter fotoboksene - frykter bremseulykker. Fotobokser medfører trafikkfare, ettersom mange bremser brått like før boksen. De er dessuten ikke egnet til å redusere gjennomsnittsfarten.”

Slik har vi sett det i en rekke tilfeller: tiltak som var ment å øke sikkerheten har ingen effekt, eller motsatt effekt av det som var formålet. En av grunnene til dette er at folk med sikkerhetsutstyr føler seg tryggere, og da ofte oppfører seg mer uforsiktig.

Så, i flere tiår er det med store kostnader innført ”sikkerhetstiltak” som sannsynligvis har liten eller ingen eller negativ effekt.

DLF er selvsagt mot alle slike statspålagte sikkerhetstiltak. Vårt syn er at tryggheten kun kan økes på følgende måte: ved at folk holdes ansvarlige for sine handlinger, og ved en jevnt stigende velstand.

Dagens politikk, som går ut på å kvele næringslivet, som produserer vår velstand, med skatt og byråkrati, og i stadig mindre grad å holde folk ansvarlige for det de gjør, vil på alle områder øke folks utrygghet.

Tilbake til forsiden...

 

Email denne saken til:


Din emailadresse:


Melding (valgfritt):© Det Liberale Folkepartiet 2001-08
Oppdateres med Moveable Type
Serverplass levert av HIT