Forsiden
Politikk
Organisasjon
Debatt
Pressesenter
Lenker
Kontakt DLF

Forsiden » Nyhetskommentarer
Nyhetskommentarer
 
29 Mars, 2004
Skatten vår

Igjen er en ny skattemodell på trappene. Hver gang man tidligere har ryddet opp i skattejungelen – eller forsøkt, så har skattesystemet bare blitt mer komplisert, og den totale skattebyrden har stort sett øket for de fleste. I dag er det slik at de med normale inntekter betaler ca 70 % av det de tjener i samlede skatter og avgifter til det offentlige. Dette betyr at for hver 100-lapp man tjener, så går 70 av disse kronene til stat og kommune, hvor de disponeres av folk som Jagland, Sponheim, Svarstad Haugland & co.

La oss her kun se på et par eksempler på hva vi kan vente oss. Finansminister Foss, fra Høyre, sier med stolthet i stemmen at regjeringen legger opp til en reduksjon og deretter fjerning av fordelsbeskatningen ved å bo i egen bolig. Dette høres jo meget bra ut.

Men samtidig ser det ut til at de ønsker å slippe kommunene fri i deres boligbeskatning. Så da er det stor fare for at for den enkelte som må betale skattene ikke kommer bedre ut enn tidligere.

Et helt annet type eksempel så vi i VG på lørdag. Der gjengis beregninger som innebærer at folk med lav lønnsinntekt – for eksempel deltidsansatte – vil få større skatt med dem nye modellen (NB. Denne modellen er ikke fremlagt ennå, så dette er kun ”educated guesses”.) VGs tabell viser at folk med en årsinntekt på 70 000 vil få en skatteskjerpelse på 1344 kr.

Vi kunne tatt med flere eksempler, men lar det være med dette. Poenget er at skattesystemet virker ”urettferdig”, politikerne forsøker å ordne opp, skattesystemet blir da enda mer komplisert enn det var samtidig som skattebyrden blir enda høyere. Dette bekreftes av en tidligere statssekretær for Ap, som for noen år siden uttalte at "Man vet egentlig svært lite om virkningene av skattesystemet. Faktum er at skatteomlegningene de siste tiårene gjennomgående har hatt helt andre virkninger enn planlagt".

DLF er imot enhver forandring av skattesystemet. Grunnen er at forutsigbarhet er svært viktig for næringslivet. Når man legger om skattesystemet, blir rammebetingelsene for næringslivet helt annerledes, og dette vanskeliggjør langsiktig planlegging.

Det vi ønsker er at skattesatser skal reduseres. Da vil forutsigbarheten ikke bli påvirket av endringer i beskatningen.

Vi mener at den som en person tjener, tilhører ham selv. Vi mener at det er den som tjener pengene, som har rett til å disponere dem slik han eller hun ønsker. Tilsvarende gjelder for bedrifter.

Vi mener også at pengene blir mest fornuftig brukt når de blir brukt av de som har tjent dem. Mao. vi mener mesteparten av det som staten nå gjør, og som blir finansiert eller støttet med skatteinntekter – skole, helsevesen, trygdordninger, etc., bør overlates til private, og betales av den enkelte bruker enten direkte eller via forsikringsordninger. Etter vårt syn skal staten kun drive politi, rettsapparat og militært forsvar.

Kun dette vil etter vårt syn gi et harmonisk samfunn i stabil vekst.

Tilbake til forsiden...

 

Email denne saken til:


Din emailadresse:


Melding (valgfritt):© Det Liberale Folkepartiet 2001-08
Oppdateres med Moveable Type
Serverplass levert av HIT