Forsiden
Politikk
Organisasjon
Debatt
Pressesenter
Lenker
Kontakt DLF

Forsiden » Nyhetskommentarer
Nyhetskommentarer
 
23 Mars, 2004
Chamberlains ektefødte barn

Sist helg var tusenvis av demonstranter i gatene i mange av Vestens storbyer for å protestere mot USA og de alliertes krig mot terrorismen. De krevde at de allierte skulle trekke seg ut av Irak, og at de allierte med USA i spissen ikke skulle true land som Iran.

Hva var bakgrunnen for USA og de alliertes krig mot Afghanistan og Irak?
Siden 1980 har USA mistet ca 4000 sivile i terrorangrep utført av islamister som har mottatt støtte fra de tyranniske regjeringene i bl.a. Irak, Iran, Afghanistan, Syria og Libya. USAs krig er derfor en forsvarskrig, og USA fikk med seg en rekke land som allierte i krigen.

Hva er krigens resultater så langt?
Det tyranniske Taliban-regimet som styrte Afghanistan er fjernet, tyrannen Saddam Hussein er fjernet, og diktatorene i Libya og Syria er blitt mer forsiktige. Amerikanske militære enheter befinner seg i nærheten av land som Syria og Iran. Selvsagt er sitasjonene i Afghanistan og Irak langt fra slik de burde være – det forekommer terrorangrep både mot sivilbefolkningen og mot allierte soldater - men mulighetene for å etablere siviliserte samfunn der er langt større enn tidligere.

Videre om Irak: 25 millioner mennesker ble frigjort fra tyrannen Saddam Husseins regime, fengsler for barn ble stengt, tortur av opposisjonelle i stort omfang opphørte, en rekke massegarver er oppdaget, tusenvis av terrorister er drept, andre terrorsiter har mistet den støtten de fikk fra Saddams regime, et stort antall opposisjonelle som har skjult seg i årevis er nå kommet frem. Og befolkningen støtter frigjøringen, ifølge en meningsmåling er det kun 15 % av Iraks innbyggere som ønsker at amerikanerne skal trekke seg ut umiddelbart..

Det begynner også å gå bedre: I februar var antall angrep på frigjøringssoldatene det laveste noensinne, angrep på oljeinstallasjoner har falt med 75 % siden i høst. I en meningsmåling for BBC sier 60 % av irakerne at de har det bedre nå enn under Saddam, færre enn 20 % sier at de har fått det verre. 70 % forventer at de vil ha det enda bedre om et år. 80 % av landet er fredelig og noenlune sivilisert.

Hva er demonstrantenes agenda?
Demonstrantene mener at Vesten har seg selv å takke for terrorsimen, og mener at dersom Vesten trekker seg helt ut av arabiske områder, så vil vi slippe flere terroraksjoner. (Dette så vi tydelig i forbindelse med valget i Spania etter terroraksjonen i Madrid 11/3: mange mente at grunnen til terroraksjonen var Spanias støtte til USAs krig mot terrorismen, og den nye sosialistregjeringen har lovet å trekke Spanias støtte til USA i denne krigen ).

Det er klinkende klart at demonstrantene har samme syn på hvordan oppnå fred som mannen som var Englands statsminister i 1939, og som inngikk en fredsavtale med Hitler: de tror at man kan oppnå fred ved å inngå fredsavtaler med tyranner.

Dette er feil. Tyranner er bokstavelig talt livsfarlige, og man bør ikke forhandle med dem. Det man bør gjøre er å uskadeliggjøre dem så tidlig som mulig. Dersom man gjør som fredsbevegelsen ønsker og følger Chamberlains linje, vil resultatet bli en storkrig. Fredsbevegelsen er altså en bevegelse for krig. Islamister har erklært Vesten krig, og de kan kun bekjempes militært, de kan ikke bekjempes med passivitet, slik Fredsbevegelsen ønsker.

Hva bør man gjøre?
Vårt syn er at krigen mot islamistisk terrorisme bør føres så kraftig som overhode mulig: Lederne i de land som støtter terrorister bør uskadeliggjøre så raskt som overhode mulig. Alle terroristgrupper må bekjempes med nødvendige midler. Alle islamistiske miljøer bør overvåkes nøye, og alle som fremsetter reelle trusler må arresteres.

Selvsagt kan USA kritiseres: De kaller f.eks. ikke krigen for det den er, det er en krig mot fundamentalistisk islam/islamisme, de har ikke gjort noe med terrorismens arnested Iran, de har ikke gjort nok mht Saudi-Arabia. Men vår kritikk er den stikk motsatte av den som Fredsbevegeslen kommer med.

Dessverre ser det ut som om vår modell liten oppsluting. Chamberlains modell derimot har i dag betydelig oppslutning, så det er stor fare for at resultatet blir som det ble for Chamberlain: at det må en storkrig til for å nedkjempe tyranniet.

Tilbake til forsiden...

 

Email denne saken til:


Din emailadresse:


Melding (valgfritt):© Det Liberale Folkepartiet 2001-08
Oppdateres med Moveable Type
Serverplass levert av HIT