Forsiden
Politikk
Organisasjon
Debatt
Pressesenter
Lenker
Kontakt DLF

Forsiden » Nyhetskommentarer
Nyhetskommentarer
 
19 Mars, 2004
Balkan

Igjen er det stridigheter på Balkan, som det har vært nærmest kontinuerlig i omtrent 1000 år. Avisene forteller at serbere og kosovo-albanere står mot hverandre, at de trakasserer hverandre, at de kaster stein på hverandre, at de skyter på hverandre, at de setter fyr på boliger som tilhører den andre gruppen, og at de brenner hverandres hellige bygninger.

Utgangspunktet for de siste dagers stridigheter er ifølge Aftenposten i dag at ”tre albanske gutter druknet etter at serbere skal ha jaget dem ut i en elv”. Det er ingen grunn til å tvile på at denne fremstillingen er korrekt, men det er heller ingen grunn til å tro at det like gjerne kunne vært motsatt, dvs. at albanere hadde jaget serbiske gutter ut i en elv.

Hvordan skal man da forstå denne konflikten? Dersom man baserer seg på vanlig presse, får man bare dag-for-dag rapporter om at noen fra den ene siden har drept folk på den andre siden, og at det har vært motsetninger mellom disse gruppene i omtrent 1000 år.

Vårt syn er at det er ideer som styrer; ideer styrer mennesker og derfor er det også ideer som styrer kulturer; de grunnleggende ideer som dominerer en kultur bestemmer kulturens innhold, og bestemmer hvordan individene som tilhører den i det store og hele oppfører seg. Hvilke ideer er det da som dominerer på de to sidene i denne konflikten? Dette er noe som det i den vanlige presse aldri blir lagt vekt på, og grunnen er at vanlige intellektuelle (som vi her definerer så omfattende at det inkluderer journalister) overhode ikke forstår at ideer har noen betydning; disse intellektuelle er ødelagt av marxistisk vås som sier at historien styres av økonomiske forhold.

Det er altså ideer som styrer. Hvilke ideologier finnes hos de to stridende parter i denne konflikten? Serberne er kristne, kosovo-albanerne er muslimer. Begge disse er selvsagt religioner, begge er derfor skadelige for mennesker på sikt.

Muslimene sløker å utbre sitt område, dels ved å jage ut kristne fra ”sine” områder, og dels ved å infiltrere kristne områder, for å spre islam. Og Koranen sier ”Dette er Skriften, – tvil har ingen plass. Den gir ledelse for de gudfryktige... De vantro, dem er det likegyldig om du advarer eller ikke. De vil ikke tro. Gud har forseglet deres hjerter og deres øyne er dekket. For dem er en svær straff i vente…. Vi har gjort klar en smertelig straff for dem som ikke tror på det kommende liv … De som fornekter Vårt ord vil vi la møte Ilden. Hver gang deres hud er avbrent, vil Vi bytte den og gi dem en ny, så de kan få føle straffen”.

Siden kristendommen opplagt er en mindre primitiv religion og en langt mindre menneskefiendtlig ideologi enn islam, så er vår sympati på serbernes side.

Tilbake til forsiden...

 

Email denne saken til:


Din emailadresse:


Melding (valgfritt):© Det Liberale Folkepartiet 2001-08
Oppdateres med Moveable Type
Serverplass levert av HIT